درتحقيقات امريکاييان پيرامون کشته شدن 23 غيرنظامي در ارزگان اشتباه انساني متهم شده است | مجله حقوق بشر | DW | 29.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

درتحقيقات امريکاييان پيرامون کشته شدن 23 غيرنظامي در ارزگان اشتباه انساني متهم شده است

به روزشنبه اعلام شده است که کشته شدن 23 تن افراد غير نظامي براثر شليک راکت توسط نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا درارزگان ناشي از اشتباه انساني بوده است.

مردی که اعضای خانواده اش را براثرحمله هوایی ازدست داده است، باحالت گریان شعار ضد امریکایی می دهد

مردی که اعضای خانواده اش را براثرحمله هوایی ازدست داده است، باحالت گریان شعار ضد امریکایی می دهد

اين حادثه به تاريخ 21 ماه فبروري موجب برانگيخته شدن خشم مردم دربرابر حضور نيروهاي بين المللي درافغانستان شد. جنرال ستنلي مک کريستل فرمانده کل نيروهاي ناتو درافغانستان بدين مناسبت معذرت خواهي کرد.

جنرال ستنلي مک کريستل درستراتژي ضد شورشگري اش که عليه طالبان تدوين کرده است، تعهد سپرده است که تلفات مردم غيرنظامي را به حد اقل برساند.

درگزارشي که بدين مناسبت ازجانب هيئت تحقيق امريکايي به روز شنبه انتشار يافته است، گفته مي شود که : يک کاروان مشتمل از« سه وسيله نقليه که بيش از 30 تن افراد غيرنظامي را انتقال مي داد، اشتباهاً با طالبان يکي گرفته شده وموجب حمله نيروهاي هوايي شده است».

ازآنجايي که طالبان درهمان حوالي مي جنگيده اند وفکرمي شده است که مي خواهند نيروهاي شان را تقويت کنند، درگزارش هيئت بازرسي امريکايي گفته مي شود معلومات دست داشته درمورد اينکه قطارموترها حامل افراد غيرنظامي مي باشد، "«ناديده گرفته شده واغماض شده است».پ

اين گزارش علاوه مي کند:« قوماندان ساحه درمورد اينکه که کيها در وسايط نقليه مي باشند، محل کدام محل است، سمت حرکت به کدام جهت مي باشد داراي معلومات درست نبوده است».

« اجراات ناکافي مقامات فرماندهي بالايي که نتوانسته است براي قوماندان ساحه علامت وتحليل ازآن بدهد که دراين وسيله نقليه خطرتهديد دشمن وجود ندارد» موجب اين حادثه شده است.

دراعلاميه آيساف آمده است که جنرال ستنلي مک کريستل فرمانده نيروهاي ناتو درافغانستان به دليل « کمبودها درآموزش ، ارتباط گيري وتصميم گيري »، چهار افسرعاليرتبه وسه افسرپايين رتبه را دراين ارتباط توبيخ کرده است.

حادثه اي که درمرکز ولايت داي کندي اتفاق افتاد وبراثرآن چهارزن ويک طفل کشته شدند، سومين بمباردمان اشتباهي درجريان يک هفته درافغانستان بود.

معذرتخواهي ميک کرستل ازشخص حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ومردم افغانستان که ازراه تلويزيون پخش شد، امر زود گذري بود ونتوانست نگراني درمورد کشتار وزخمي ساختن مردم غيرنظامي را درجنگ جاري عليه طالبان ازميان ببرد.

فرانس پرس / رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی