درافغانستان يک قوماندان طالبان که کورياييها را ربوده بود ويک سرباز ناتو کشته شدند | افغانستان | DW | 18.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

درافغانستان يک قوماندان طالبان که کورياييها را ربوده بود ويک سرباز ناتو کشته شدند

به روزسه شنبه مقامات افغانستان گفته اند :دراثرحمله هوايي نيروهاي امريکايي برقره باغ غزني ، قومانداني که کورياييها را ربوده بود کشته شده است.همچنان درشمال افغانستان با انفجاربمب کنارسرک درمسيرکاروان نظامي فنلندي يک سربازناتو کشته شده است.

تابوت یک گروگان کوریای جنوبی که توسط گروه ملا عبدالله جان کشته شده است

تابوت یک گروگان کوریای جنوبی که توسط گروه ملا عبدالله جان کشته شده است

گفته مي شود که دراثرحمله شبانه نيروهاي ناتو بريک خانه گلين درولسوالي قره باغ ولايت غزني 12 نفربه قتل رسيده اند که درجمله آنها ملا عبدالله جان قومانداني نيزمي باشد که به زعم پليس ولايت دربه گروگان گرفتن 23 شهروند کورياي جنوبي نقش اساسي داشته است.قبلاً يک قوماندان ديگرطالبان به نام ملا متين نيز دررابطه با اين گروگانگيري کشته شده بود، اما مقامات افغانستان گفته اند که ملا عبدالله جان به تناسب ملا مقيم ازمقام بالايي دربين طالبان برخورداربوده است.

قتل يک سربازناتو درشمال

دريک حادثه ديگردرنتيجه انفجاربمب کنارسرک درمسيرکاروان فنلندي درمزارشريف يک سربازناتو کشته شده ويک تن ديگرزخمي گرديده است. درمورد هويت ومليت سربازکشته شده چيزديگري گفته نه شده است .

مطالب مرتبط