درافغانستان نيروهاي واکنش سريع آلماني جاي نيروهاي نارويژي را مي گيرند | افغانستان | DW | 30.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

درافغانستان نيروهاي واکنش سريع آلماني جاي نيروهاي نارويژي را مي گيرند

قرار است از اول ماه جولاي امسال نيروهاي نظامي آلمان در افغانستان مسووليت واحد نظامي واکنش سريع را که تا حال نيرو هاي نظامي کشور ناروي به دوش داشت ، بگيرد.

با شرکت درواحد های واکنش سریع ، نقش ارتش فدرال آلمان درافغانستان نیز دچار تغییرمی شود

با شرکت درواحد های واکنش سریع ، نقش ارتش فدرال آلمان درافغانستان نیز دچار تغییرمی شود

واحد نظامي واکنش سريع يا با اختصار QRF بخشي از نيرو هاي نظامي زير فرماندهي نيرو هاي نظامي حافظ صلح ملل متحد ايساف در افغانستان ميباشد.در اين ارتباط وزير امور دفاع آلمان فرانتس يوزف يونگ در سرآغاز همين هفته گفت :که نيرو هاي نظامي آلمان فقط و فقط در شمال افغانستان باقي خواهد ماند و در همان نواحي فعاليت خواهد کرد ، با آنکه مسووليت واحد نظامي واکنش سريع در واقع در تماميي مناطق افغانستان همسان بوده و تمام نواحي مملکت را احتوا مينمايد.سربازان آلماني در حال حاضر براي مسووليت هاي تازه در شمال افغانستان خودرا آماده مينمايند.

در حاليکه درساختمان ودفتر سرقوماندان نيرو هاي نظامي آلمان سربازان مصروف آماده گيري ها ي لازم اند .

جگرن يواخيم يک افسر لوژستيک درزمينه چنين معلومات مي دهد .

"دفترسرقومانداني بايد آماده باشد تا ما بتوانيم در اول ماه جولاي بصورت لازم به فعاليت آغاز نماييم .به همين دليل هم اين بخش از ناحيه تدارکاتي بسيار وسيع است و بيشتر ازدو سوم افراد بخش لوژستيک را دربرمي گيرد. اين افراد لوژستيک درپهلوي ساير کارها بايد وسيله ي نقليه خود، اسلحه خود ، و همچنان دستگاه هاي مخابره خودرا بازبيني نمايند ،وبه فريکونسهاي واحد تنظيم نمايند، تا بتوانيم در موقع ضرورت و حساس با هم به تماس شده ، صحبت تلفوني کرده بتوانيم" .

در اين هفته 30 نفر مرد و زن به مزارشريف رسيده اند .

فرماندهان و اعضاي رهبري اين نظاميان در نوبت بعدي به افغانستان مي آيند. در مجموع تا اواخر ماه جون 205 سرباز ديگر آلماني در افغانستان مسووليت را از نيرو هاي نظامي کشور ناوري در شمال افغانستان که مسووليت واحد واکنش سريع را دارند، در شهر مزار شريف تحويل ميگيرند. اما براي پيتر يکي از افسران نظامي ديگر آلمان با آنکه تجربه عمليات در افغانستان را نيز دارد ، با آنهم مآموريت جديد در واحد نظامي واکنش سريع براي وي يک مسووليت کاملاً تازه و تجربه وچالش نو است . او مي گويد:

"براي من به اين دليل اين ماموريت يک چالش نو است که مي باييست با بخشهاي متعددي همکاري نمايم کاملاً جديدي کار نماييم، در دور اول آموزش ديديم که کم و بيش اجزاي نويست که ما با آن بايد آشنا شويم . "

نیروهای ارتش فدرال آلمان دربخش واکنش سریع برای مناطق کوهستانی افغانستان آموزش می بینند

نیروهای ارتش فدرال آلمان دربخش واکنش سریع برای مناطق کوهستانی افغانستان آموزش می بینند

با آنکه نيرو هاي QRF يا واحد نظامي واکنش سريع بخشي از فرماندهي نيرو هاي نظامي مستقر در شمال است که تحت رهبري نظاميان آلمان قرار دارد ولي اکنون براي نخستين بار سربازان آلمان خود اين مسووليت را به دوش ميگيرند. دگرمن شتيفن کايپ سخنگوي مطبوعاتي در مورد فعاليت هاي نيرو هاي احتياط گفت:

"افسران احتياط عناصر اضافي اند که ميشود در موقع نياز بصورت انعطاف پذيري از آنها کار گرفت .

از اين سربازان در بخش هاي گوناگون مانند تقويت نيروي گزمه کننده ، عمليات براي تخليه منطقه ازسربازان سايرمليتهايي که سرباز دارند ومعروض به خطر مي باشند استفاده نمود. همچنان مي تواند نيروهاي واکنش سريع با سربازان افغان همکاري نمايد؛ بدين معنا که عمليات مشترکي را عليه نيروهاي مخالف به راه بياندازد ".

اما بريد جنرال ديتردام ياکوب، فرمانده کل حوزه شمال نيروهاي ايساف به اين نظر است که به عهده گيري عمليات واحد نظامي واکنش سريع؛ مأموريت نيرو هاي نظامي آلمان را به کلي تغير ميدهد. در نهايت پس از از اين سربازان مي باييست حين ترک اردوگاه هاي نظامي همچنان مسلح باقي بمانند و آمادگي جنگي داشته باشد. جنرال نامبرده حرفهايش را چنين خلاصه مي کند:" حين مأموريت من ، بسيار اتفاق ميافتاد که سربازان آلماني به دليل احساس حضور دشمن مجبور ميگرديدند تا آتش بگشايند".

ولي دم ياکوب وضعيت امنيتي در شمال را به مراتب مناسب تراز جنوب مي داند.

بلاخره افراد مسئوول سرقومانداني دراين بخش واکنش سريع نسبت به وظايف شان با اطمينان ابراز نظرمي کنند. يکي ازاعضاي تيم مي گويد:" ما در اينجا آموزش لازم را داريم و همچنان ازاينجا راضي استيم. بنابرين ميتوانيم بگوييم که اين يک آغاز خوب است". " در رابطه به اين مأموريت خانواده ي منهم مثل خانواده ي هر سرباز ديگر ناآرام اندو تشويش دارند. اما در رابطه به ماموريت در اين واحد نه، زيرا اين نوع مآموريت تازه نيست و در گذشته ها هم وجود داشت. طبعاً خانواده ي من از اين بابت تشويش دارند ولي در ضمن ميدانند که من شخصاً آدم آرامي هستم و هيچگاهي خودم را به خطر نمياندازم".

مطالب مرتبط

آگهی