درادامه خشونتها درافغانستان دستکم 13 نفرجان باختند | افغانستان | DW | 23.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

درادامه خشونتها درافغانستان دستکم 13 نفرجان باختند

شورشيان طالبان ازسيزده نفرازنيروهاي امنيتي افغانستان که يک موترمواد غذايي مربوط به نيروهاي امريکايي را همراهي ومحافظت مي کردند؛ ده نفرآنهارا دريک کمين روزپنجشنبه به قتل رساندند. اين موضوع را مقامات امنيتي افغانستان تاييد کرده اند.

محمد سليم ازمقامات محلي گفته است؛ اين حمله درشاهراه منتهي به زابل اتفاق افتاده است.

محمد سليم ازمقامات محلي گفته است؛ اين حمله درشاهراه منتهي به زابل اتفاق افتاده است.

محمد سليم ازمقامات محلي گفته است؛ اين حمله درشاهراه منتهي به زابل اتفاق افتاده است.

دريک خبرديگررييس پليس ولايت هلمند گفته است ؛در انفجار بمب کنارجاده درولايت جنوبي هلمند سه فردملکي کشته و14 نفرديگرمجروح گرديدند.

ازسوي بنابرگزارشهاي درمناطق مختلف افغانستان دراثرحملات جداگانه شماري کشته وزخمي گرديده اند.

ازسويي هم يک سخنگوي نيروهاي ائتلاف کشته شدن دوسربازکانادايي درقندهار را تاييد نموده است.

روزگذشته درچندين حمله اي جداگانه دهها نفردرنقاط مختلف افغانستان جان باختند. افزايش خشونت و اوضاع جاري افغانستان وعراق نگرانيهاي جهاني را نيزبوجود آورده است.

گوردون براون نخست وزير بريتانيا وانگيلا مرکل نخست وزيرآلمان درديدارشان در لندن نيزبرهمکاري هاي بين المللي نظامي در افغانستان تاکيد نمودند. کشورهاي ذيدخل درافغانستان درجستجوي يافتن راه حل براي بيرون کردن افغانستان ازوضع کنوني هستند.

ازطرف ديگرطالبان درتلاش اند تا همکاران وحاميان روند صلح دموکراتيک درافغانستان را به عقب نشاني وادارند. دراين راستا طالبان ازهيچ ابزاري دريغ نکرده اند.

مطالب مرتبط

آگهی