1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

ادامه اختلافات پارلمانی افغانستان پنج زخمی برجا ماند

غضنفرعادلی
۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

جنجال های نمایندگان پارلمان افغانستان از روز پنجشنبه ۲۶ ثور شروع گردیده است وتا اکنون ادامه دارند. این تنش ها زمانی افزایش یافت که کمال ناصر اصولی و هوادارانش به روز شنبه ۲۸ ثور، برای رحمانی اجازه ریاست مجلس را ندادند و گفتند که در انتخابات تقلب شده است. اکنون برای حل این جنجال ها یک هیئت ۱۰ نفره تعین گردیده است تا آرشیف آرای هردو نامزد کرسی ریاست مجلس را بررسی کنند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF/audio-48807242
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

طالبان امروز از یکصد و سومین سالروز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند

سالروز استقلال افغانستان؛ تجلیل طالبان، انتقاد کاربران

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی