دبيرکل ملل متحد خواهان تاييد ضمني مذاکرات با طالبان توسط شوراي امنيت است | آلمان و جهان | DW | 16.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

دبيرکل ملل متحد خواهان تاييد ضمني مذاکرات با طالبان توسط شوراي امنيت است

ديپلمات ها گفته اند: بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد درگزارش تازه اي اظهار داشته است که ملل متحد حاضر است مذاکرات غيررسمي را با طالبان ادامه دهد و اين تماس ها بايد محتاطانه باشند.

بان کی مون، بیرکل سازمان ملل متحد

بان کی مون، بیرکل سازمان ملل متحد

به روز پنجشنبه نمايندگان پانزده کشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد اين گزارش بان کي مون را مورد مباحثه قرار خواهند داد. درهفته آينده شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي خواهد روي سفارش بان کي مون براي تمديد ماموريت ملل متحد درافغانستان براي دوازده ماه ديگر راي گيري کنند.

بان گفته است که مجوز" يوناما" يا هيئت معاونت ملل براي افغانستان" امکان فراهم ساختن تسهيلات ازجانب ملل متحد را براي حمايت ازبه اجرا درآوردن برنامه آشتي زيررهبري افغانستان فراهم مي سازد".

رويتر به روايت اين گزارش آورده است:" يوناما مي تواند مطابق به توافق جوانب ذيدخل تسهيلات ميانجيگرانه را فراهم سازد، هرچند نوعيت اين وظيفه دربدو امر ايجاب غور و انعطاف پذيري را مي کند".

چند تن ازديپلمات ها گفته اند زبان بکارگرفته شده دراين تقاضا حاکي از بدست آوردن چراغ سبزي ازجانب شوراي امنيت براي ادامه مذاکرات غيررسمي باطالبان مي باشد، چنان که درعين زمان اين حمايتي ازتلاش هاي حکومت افغانستان دراين راستا خواهد بود.

آنها مي گويند ضرورت " غور و انعطاف پذيري" ايجاب مي کند تا معلومات حاصله شايد محرم نگهداشته شود ودرگزارش هاي رسمي ملل متحد ذکرنشوند.

ديپلمات ملل متحد گفته است که اين درحقيقت " اين تقاضايي است که يک اشاره چشم يا چشمک مثبت را براي تاييد ضمني ويا مشخص شوراي امنيت بدست آورد".

اين مطلب ازآنجهت اهميت دارد که طالبان مشمول تعزيرات ملل متحد مي باشند.

اما اين ديپلمات گفته است که کاي آيده نماينده خاص پيشين ملل متحد براي افغانستان مکرراً باطالبان تماس داشته است، هرچند او ازاين که با نمايندگان طالبان درخاورميانه مذاکره کرده است، انکار کرده است.

يک ديپلمات ديگر ملل متحد اين انکار کاي آيده را ازمذاکره با طالبان رد کرده وگفته است : " او با طالبان مذاکره کرده است وبيش ازيک بارمذاکره کرده است".

رويتر/ رسول رحيمويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی