داکتر عبدالله کرزي را به عدم درک درست از مسايل ابتدايي سياسي متهم کرد | افغانستان | DW | 28.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

داکتر عبدالله کرزي را به عدم درک درست از مسايل ابتدايي سياسي متهم کرد

عبدالله:"امنيت در کشور وجود ندارد،از ادارهي سالم که وعده شده بود به مردم افغانستان خبري نيست، از انکشاف متوازن که وعده داده شده بود به مردم افغانستان و حکم قانون اساسي به آن تاکيد دارد خبري ".

داکترعبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

داکترعبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

داکتر عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات رياست جمهوري، در واکنش به اظهارات ديروزي حامد کرزي، امروز در يک کنفرانس خبري، از قبول مناظرهي تلويزيوني توسط آقاي کرزي، ابراز قدرداني کرد.

پيش از اين، داکتر اشرف غني احمدزي و داکتر عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخابات رياست جمهوري از رييس جمهور کرزي، ديگر نامزد انتخابات، درخواست مناظرهي تلويزيوني کرده بودند. با اين حال، رييس جمهور کرزي بدون اين که به نامزد مشخصي اشاره کند، گفت با آن نامزداني که تابعيت دوگانه دارند، مناظره نميکند. داکتر عبدالله گفت وي از جمله کساني نيست که داراي تابعيت دوگانه باشد.

عبدالله: امنيت در کشور وجود ندارد

عبدالله:"" امنيت در کشور وجود ندارد"

همچنان داکتر عبدالله گفت؛ ميخواهد از رييس جمهور در مورد اين بشنود که چرا افغانستان تحت زعامت وي بعد از يک "فرصت طلايي" که پس از پروسهي بن به افغانستان ميسر شد، به وضعيت فعلي انجاميده است.

داکتر عبدالله وضعيت فعلي کشور را چنين بيان کرد: " امنيت در کشور وجود ندارد، از ادارهي سالم که وعده شده بود به مردم افغانستان خبري نيست، از انکشاف متوازن که وعده داده شده بود به مردم افغانستان و حکم قانون اساسي به آن تاکيد دارد خبري نيست، و بالاخره از حاکيمت قانون و مراعات قانون (خبري نيست) ".

داکتر عبدالله علاوه کرد که امروز حکم آقاي کرزي به حيث رييس جمهور، "جدا زير سوال" است، و مردم افغانستان به اين خاطر که عکس العملهاي مشروع شان از طريق تظاهرات موجب بيثباتي نشود، حتا از عکس العملي قانوني در برابر اين وضعيت "نامشروع" خود داري کرده اند.

عبدالله ميگويد هدف کارياش توجه به خانوادهي شهدا، معلولين و قربانيان جهاد و تامين عدالت ميباشد.

عبدالله ميگويد هدف کارياش توجه به خانوادهي شهدا، معلولين و قربانيان جهاد و تامين عدالت ميباشد.

اين درحالي است که بعد از اول جوزا که زمان رسمي کار آقاي کرزي به عنوان رييس جمهور به پايان رسيد، جبههي ملي که داکتر عبدالله از آن در انتخابات نمايندگي مينمايد، واکنش منسجم و قاطعي در اين ارتباط نداشت.

داکتر عبدالله، انتخابي شدن واليان، به وجود آوردن نظام نامتمرکز و صدارتي، و تعديل قانون اساسي افغانستان را از مهمترين اهداف کاري خود بيان کرده است. وي معتقد است بخشي از نارساييهاي موجود بهدليل نظام رياستي است که در افغانستان حاکم ميباشد و به رييس جمهور صلاحيتهاي بيشتري ميدهد.

هرچند داکتر عبدالله نيز يکي از کساني بود که از نظام رياستي در لويه جرگهي قانون اساسي پشتيباني ميکرد، اما حالا ميگويد پشتيباني وي از نظام رياستي با توجه به وضعيت آن زمان بوده است، و ميپذيرد که شايد اين هم يک "اشتباه" بوده باشد.

عبدالله:از انکشاف متوازن که وعده داده شده بود به مردم افغانستان و حکم قانون اساسي به آن تاکيد دارد خبري نيست

عبدالله:"از انکشاف متوازن که وعده داده شده بود به مردم افغانستان و حکم قانون اساسي به آن تاکيد دارد خبري نيست"

در همين حال، داکتر عبدالله رييس جمهور کرزي را به عدم درک درست از نظام نامتمرکز و مسايل ابتدايي سياسي متهم کرد. وي گفت "مثلي که معناي نظام نامتمرکز، واليان انتخابي، شهرداران انتخابي، و ولسوالان انتخابي را رييس جمهور خوب درک نکرده است".

داکتر عبدالله در تشريح اين بخش از برنامهي خود افزود: "وقتي ميگويم نظام نامتمرکز و واليان انتخابي، اين به معناي نفي وضعيت موجود است. به چه معنا؟ واليان ناکام بار بار از ولايت به ولايت تبديل ميشوند و در پشت سر، مردم ناراض باقي ميمانند در ولايتها؛ به خاطر ناکامي شان، به خاطر فساد اداري شان، به خاطر مسايل قوم پرستياي را که دنبال ميکنند و ده ها مشکل ديگر".

در اين حال، حامد کرزي روز گذشته از ديدار سفير امريکا با برخي نامزدان، طوري که برنامههاي آنها را بشنود و در کنفرانس مطبوعاتي با نامزدان ظاهر شود، ابراز نگراني کرد و گفت در مورد آن "ملاحظه" دارد.

عبدالله گفت؛ ميخواهد از رييس جمهور در مورد اين بشنود که چرا افغانستان تحت زعامت وي بعد از يک فرصت طلايي که پس از پروسهي بن به افغانستان ميسر شد، به وضعيت فعلي انجاميده است.

عبدالله گفت؛ ميخواهد از رييس جمهور در مورد اين بشنود که چرا افغانستان تحت زعامت وي بعد از يک "فرصت طلايي" که پس از پروسهي بن به افغانستان ميسر شد، به وضعيت فعلي انجاميده است.

داکتر عبدالله در واکنش به اين سخنان آقاي حامد کرزي، گفت: "ديدارهاي سفرا با نامزدان انتخابات رياست جمهوري کسي را برآشفته ساخته است. اين مشکل خود شان است. در رابطه به تبادل نظر خصوصاً در موضوع انتخابات يا شفافيت انتخابات، جامعهي بينالمللي بسيار نقش اساسي دارد".

وي علاوه کرد تا جايي که به جامعه بينالمللي تعلق دارد، بايد نقش خود را در تامين شفافيت انتخابات ادا نمايد و صحبتهايي اگر صورت ميگيرد، براي رييس جمهور کرزي نبايد قابل تعجب باشد.

همچنان داکتر عبدالله بازگشتاندن مجاهدين و تاکيد به ارزشهاي جهاد را از ديگر بخش برنامههاي کاري خود اعلام کرده است. اين درحالي است که به باور آگاهان مجاهدين همين حالا نقش فعالي در کليه بخشهاي دولتي دارند. اما داکتر عبدالله ميگويد هدف کارياش توجه به خانوادهي شهدا، معلولين و قربانيان جهاد و تامين عدالت ميباشد.

هرچند در انتخابات رياست جمهوري 41 نفر نامزد ميباشند، اما بيشتر مسايل تبليغاتي در مورد چند نامزد محدود ميباشد و بحث مناظره و انتقادها نيز در محدودهي چند نامزد شناخته شده، که گفته ميشود رقيبان جدي يکديگر هستند، مطرح ميشود.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط