داکترعبدالله: براي دوم انتخابات وصلاحيت آقاي کرزي پيشنهاد دارم | افغانستان | DW | 21.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

داکترعبدالله: براي دوم انتخابات وصلاحيت آقاي کرزي پيشنهاد دارم

داکترعبدالله عبدالله امروزدرنشست مطبوعاتی برای شرکت دردوردوم انتخابات ابرازامیدواری کرد وازنیروهای امنیتی داخلی وخارجی خواهان تامین امنیت این دورشد. درعین حال ازمردم وجامعه جهانی قدردانی کرد.

عبدالله:« شام گذشته با رييس جمهور بارک اوباما صحبت تلفني داشتم. آنها هم از اعلام نتايج انتخابات وکمک مردم افغانستان به تقويت دموکراسي ابراز رضايت کردند».

عبدالله:« شام گذشته با رييس جمهور بارک اوباما صحبت تلفني داشتم. آنها هم از اعلام نتايج انتخابات وکمک مردم افغانستان به تقويت دموکراسي ابراز رضايت کردند».

داکترعبدالله عبدالله همراه با معاونانش امروز بار ديگر پس ازآن دربرابررسانه ها ظاهر شدند که روز قبل، پس ازاعلام نتايج انتخابات ازسوي کميسيون مستقل انتخابات، توسط رييس جمهور کرزي پذيرفته شد وبه اين ترتيب انتخابات رياست جمهوري افغانستان به دور دوم کشيد.

داکتر عبدالله به عنوان تنها رقيب آقاي کرزي دردور دوم انتخابات ازآمادگي اش خبر داده گفت: دراين دور نيز وي همان اجندا وبرنامه هاي را تعقيب خواهد کرد که درانتخابات گذشته برآن تاکيد داشت.

اين درحاليست که رييس جمهور کرزي ديروز درحضورنمايندگان جامعه جهاني موعد دور دوم انتخابات را به تاريخ شانزدهم عقرب سال روان که برابرمي شود با هفتم نوامبر،اعلام کرد. داکترعبدالله درنشست خبري امروز ازاين تصميم آقاي کرزي ابرازرضايت کرد ونقش سازمان ملل متحد را دراين خصوص مورد ستايش قرار داد، درحالي که وي قبلاً نماينده ويژه ملل متحد آقاي کاي ايده را متهم به همکاري با کرزي مي کرد.

داکتر عبدالله ابراز اميدواري کرده ازمردم خواست تا دراين دور نيز مثل دور گذشته به شکل سراسري مشارکت داشته باشند. وي همچنان از نيروهاي امنيتي داخلي وخارجي تقاضاي تامين امنيت بهتردوردوم انتخابات را کرده ازنقش امنيتي آنها درتامين امنيت دورنخست انتخابات سپاسگزاري نمود.

عبدالله گفت:« بازهم از نقش فعال مردم افغانستان يک بارديگر ابراز قدر داني مي کنم وآمادگي خودرا با اعلام نتايج انتخابات براي دور دوم اعلام ميدارم، درحالي که نتايج اعلام شده توسط کميسيون را مورد قبول مي دانم؛ درانتظار برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه وشفاف درتاريخ معينه هستم وشرايط لازم بايد براي برگزاري انتخابات آزاد وعادلانه ايجاد گردد».

داکتر عبدالله تصريح کرد که انتخابات گذشته با همه مشکلات که داشت، اعلام نتايج آن روز مردم افغانستان را اميدوارونسبت به يک روند دموکراتيک باورمند ساخته است.

داکتر عبدالله از طريق رسانه ها به مردم افغانستان بازهم وعده داد که براي به ميان آوردن يک تغيير واميد دراين کشوراز طريق فعاليت هاي سياسي تلاش خواهد کرد.

آقاي عبدالله نقش ملل متحد، جامعه جهاني ورسانه هاي محلي وبين المللي را مورد ستايش قرار داد وگفت: اين تلاش ها افغانستان را درموفقيت به يک انتخابات دموکراتيک کمکي زيادي کرده است.

داکتر عبدالله از گفتگوهايش با نمايندگان جامعه جهاني ومقام هاي بلند پايه امريکا درخصوص انتخابات افغانستان نيزسخن به ميان آورده گفت:« من در روز هاي گذشته با شخصيت هاي جهاني تماس هاي تلفني داشتم، ازجمله شام گذشته با رييس جمهور بارک اوباما صحبت تلفني داشتم. آنها هم از اعلام نتايج انتخابات وکمک مردم افغانستان به تقويت دموکراسي ابراز رضايت کردند».

داکترعبدالله بربرگزاري شفاف وسالم انتخابات در دور دوم تاکيد کرده گفت" درهيچ صورتي دريک حکومت ايتلافي اشتراک نخواهد کرد، ولي درخصوص بهبودي اوضاع درافغانستان قبلاً هم با آقاي کرزي صحبت کرده وپس ازاين هم فعاليت سياسي خواهد داشت.

داکتر عبدالله گفت براي برگزاري دور دوم انتخابات وصلاحيت آقاي کرزي پيشنهاد هاي خواهد داشت که جزييات آن را بعداً اعلام خواهد کرد.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر