داکتران بدون مرز: پناهجویان جوان بیشتر حمایت شوند | مهاجرت به اروپا | DW | 29.11.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

داکتران بدون مرز: پناهجویان جوان بیشتر حمایت شوند

سازمان خیریه داکتران بدون مرز خواستار حفاظت و حمایت بیشتر پناهجویان بدون همراه در فرانسه شد. گفته می شود که پناهجویان خوردسال در فرانسه در شرایط بدی بسر می برند.

کورین توره، رئیس مأموریت سازمان داکتران بدون مرز در فرانسه، امروز چهارشنبه (۲۹ نوامبر ۲۰۱۷) به خبرگزاری کاتولیک آلمان گفته است "بسیاری از افراد جوان، که خود را زیر سن قانونی می‌خوانند، در شرایط وحشتناکی در جاده ها زندگی می‌کنند. به قول وی این نوجوانان بدون دریافت هیچ کمکی در میان بزرگسالان و قاچاقبران تنها گذاشته  شده اند.

سازمان خیریه داکتران بدون مرز به تاریخ ۵ دسمبر امسال در نزدیکی پاریس پایتخت فرانسه یک مرکز پذیرش را افتتاح می‌کند. در این مرکز حدود ۵۰ نوجوان می‌توانند کمک های حقوقی، خدمات طبی و روانی و همچنان حمایت های اجتماعی دریافت کنند. خانم توره گفته است: «ما می‌خواهیم این افراد جوان را کمک کنیم تا از حقوق خود آگاه شوند و در صورت لزوم دادخواست خود را به محاکم امور جوانان ارایه کنند.»

رئیس مأموریت سازمان داکتران بدون مرز در فرانسه می‌افزاید که برخی از این افراد از سوی اداره امور جوانان به عنوان افراد زیر سن قانونی ثبت شده اند. به قول وی هریک از این افراد، که تقاضای پناهندگی اش رد می‌شود، از "هرگونه خدمات" محروم گردیده و در نتیجه بیرون از نظام حقوقی می ماند.
به گفته سازمان داکتران بدون مرز در سال روان میلادی تا کنون شمار جوانانی که به عنوان خوردسال در فرانسه تقاضای پناهندگی داده اند، به حدود ۲۵ هزار تن می‌رسد.

مطالب مرتبط

آگهی