دامنه بحث قضيه حمله هوايي قندوز دفترصدارت را نيزگرفت | آلمان و جهان | DW | 29.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

دامنه بحث قضيه حمله هوايي قندوز دفترصدارت را نيزگرفت

برخلاف توضيحاتي که تاکنون داده شده است، دفتر صدارت آلمان قبل از اعلاميه حکومت انگلا مرکل نخست وزير آلمان در مورد حمله هوايي قندوز در سپتامبر امسال، از جزئيات مهم عمليات مطلع بوده است.

انگلامرکل، وزیرآلمان

انگلامرکل، وزیرآلمان

براي صدارت آلمان يادداشتي از طرف پيتر ويشرت، معين وزارت دفاع آلمان که قبلاً از وظيفه اش برکنار شده است، تقديم شده بود، که در آن هدف حمله سوم سپتامبر هم تانکر و هم رهبر هاي طالبان که در محل حادثه حضور داشتند، تذکر داده شده است.

در يادداشت مذکور همچنان آمده است که فرمانده کلاين تصور کرده بود که افراد جمع شده در نزديک تانکر ها صرفاً قواي نظامي مخالف بوده اند؛ چنانچه در اسناد ناتو اين اصطلاح براي قيام کنندگان بکار برده مي شود. جمعاً، طوري که در آن نوشته شده است، ممکن است 50 تا 60 تن هلاک شده باشند. در آن يادداشت صريحاً ذکر شده است که يک پسر 10 ساله شديداً زخمي شده، در شفاخانه بستر است و ناتو - طبق حدسيات ابتدايي فرماندهي آيساف - با مرگ افرادغيرنظامي حساب مي کند. در گزارش همچنان آمده است که: به گمان غالب افراد غيرنظامي نيز قرباني شده اند.

گفته مي شود که بر اساس همين اطلاعات نخست وزير آلمان در اعلاميه حکومت گفت: در صورتي که قربانيان غيرنظامي وجود داشته باشند، ابراز تأسف مي کند. به اين ترتيب واضح است که اين معلومات قبل از اعلاميه حکومت به دفتر صدارت رسيده بود. بر اساس اطلاعات ما يادداشت مذکور شام قبل از روز اعلاميه حکومت، حد اقل قبل از ظهر روزي که انگلا مرکل نخست وزير آلمان در پارلمان بيانيه اش را ايراد کرد، به دفتر صدارت رسيده بود.

کرستيان شميت، معين وزارت دفاع در امور پارلماني به تاريخ 16 دسامبر، قبل از عيد ميلاد مسيح يا کريسمس توضيح داد که نخست وزير گزارش کلاين از روز بعد از حمله هوايي را ابتداء دو روز بعد از اعلاميه حکومت بدست آورده بود. در گزارش يادشده گفته شده بود که در اثر حمله هوايي تانکر ها و قيام کنندگان از بين رفته اند. بدينوسيله شميت برداشتي را خلق کرد که گويا وزارت دفاع در آن زمان معلومات را نزد خود نگهداشته بود. شميت که در آن زمان نيز به وزارت دفاع منسوب مي گرديد، اين موضوع را طي جلسه استماعيه پارلمان اظهار داشت.

اين هم ثابت است که دفتر صدارت قبل از اعلاميه حکومت توسط انگلا مرکل مدارک را در دسترس داشت، که با آن وزارت دفاع در آن زمان مسوولان شکايات فراکسيون هاي پارلمان در کميسيون دفاعي را مطلع ساخته بود. اين اسناد نيز در آن زمان اطلاعاتي را در مورد جزئيات مهم در بر داشت.

حکومت آلمان اتهامات وارده را شديداً رد مي کند. بر اساس گزارش شان، دفتر صدارت به تاريخ 8 سپتامبر همان اطلاعاتي را که مسوولان شکايات کميسيون خارجي و دفاعي پارلمان به تاريخ 7 سپتامبر حاصل کرده بودند، بدست آورده بود. يک سخنگوي حکومت گفته است: گزارش فرمانده کلاين واقعاً ابتداء دو روز بعد از اعلاميه حکومت به دفتر صدارت تقديم شده بود.

رولف کلیمنت/ صدیقی

ویراستار: یاسر

DW.COM

آگهی