دادگاه دنهاگ عاجزتراززورمندان | آلمان و جهان | DW | 20.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

دادگاه دنهاگ عاجزتراززورمندان

مورینومبارزه عليه جنايات بشرى رابسيار مهم ودرعين حال مشكل مي داند مشكل برای این كه كشورهاى بزرگ و مهمى چون ايالات متحده امريکا و روسيه تا حال دادگاه بين المللى جزايى دنهاگ هالند را به رسميت نشناخته اند۰

لوييز مورينو اوكامپومدافع حقوق بشر

لوييز مورينو اوكامپومدافع حقوق بشر

لوييز مورينو اوكامپو ازآوان جوانى به عنوان يك دادستان شجاع و ورزيده شهرت داشت۰ او فقط ۳۳ سال داشت كه در اواسط دهه ۸۰ ميلادي آلودگيهاى رژيم استبدادى نظامى خورگه ويديلاس را دربرابردادگاه برملاء ساخت: اختناق و خندقى از جنايات و خيانتهاى رژيم آن زمان آرزانتين را كه خورگه ويديلاس و عمال او با قتلها و شكنجه ها باعث شده بودند و صفحه ي سياه ديگرى را بر صفحات سياه تاريخ رژيمهاى جنايت كار امريكاى جنوبى و بشريت گذاشتند۰

از همان جوانى اين دانشمند طراز اول علم پيچيده و پرمسؤوليت حقوق، وقايع مهم و جرايم سياستمداران و مسؤولين صاحب مقام و رديف بالايى دولت را زير بررسى قرارداده ودربرابر دادگاه قرار مي داد و با موفقيت هايي كه در موارد ويداليس و ديگرخاينان رژيم ديكتاتورى آرژانتين حاصل كرد، از نام و نشان و اعتبار زياد برخوردار گرديد۰

در فهرست متهمين به فساد دولتى و جنايات بشري لوييز مورينو اوكامپو از صدر دولت گرفته تا جنرالان و ديگر اراكين بالايى دولت قرار دارند۰

خصوصاً با آناني كه دست شان بخون و شكنجه انسانها آغشته است، مورينو رفتار آشتى نا پذير دارد۰

مورينوخود مي گويد: " براى مردم هالند غير قابل تصور است، كه همسان آرژانتين پليس به خانه همسايه ات برود و باشندگان آن را زير حمله و شكنجه قرار دهد، زنان را مورد تجاوز قرار دهد و هركه را خواهد با خود ببرد، بى باز خواست، تا جايي كه زنده و مرده اش گم شود۰"

Gefolterter Iraker Tag der Menschenrechte Folter

یک زندانی شکنجه شده درزندانهای امریکایی

مورينو مبارزه عليه جنايات بشرى را همساني كه در بسا جاهاى جهان مي باشد، بسيار مهم و در عين حال مشكل مي داند و مشكل ازاين خاطر هم كه كشورهاى بزرگ و مهمى چون ايالات متحده امريکا و روسيه تا حال دادگاه بين المللى جزايى دنهاگ هالند را به رسميت نشناخته اند۰

در حالي كه در دهه ۹۰ جنايات صربها عليه مسلمانان بوسنيا و رييس جمهور يوگوسلاويا ، سلوبودان ميلوسيويچ و نظاميان جنايت كار صربى نقطه ثقل مجالس قضايى ديوان بين المللى امور جزايى را در دنهاگ تشكيل مي داد، حالا جرايم جنگى دارفور سودان و ديكتاتوريهاى افريقا و سلسله از ديگر جرايم به آن افزوده شده اند.

افزون بر اين سوق دادن اطفال به جنگ از طرف حكومات خود كامه يا شبه نظاميان در نقاط مختلف جهان اين معضله را بر ديگر مشکلات ومعضلات قضايى ديوان دنهاگ افزوده است۰

از چند روز به اينسو در دهليز بزرگ ساختمان راديو دويچه وله صداى آلمان در شهر بن، عكسهايى به معرض نمايش گذاشته شده اند که گوياى گماشتن اطفال به جنگ ، تصاويرى از سربازان اطفال و شبه سربازان كشورها ى مختلف، اعم از افريقا و امريكاى لاتين و آسيا منجمله هم افغانستان مي باشند۰

آگهی