دادگاه بين المللي هاگ شيربي دندان | مجله حقوق بشر | DW | 15.04.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

دادگاه بين المللي هاگ شيربي دندان

به تاريخ 18 اپريل دادگاه بين المللي هاگ، يا دادگاه بين المللي عدالت شصت ساله مي شود. تجليل ازشصت سالگي اين دادگاه قبلاً به روزچهارشنبه 12 ماه اپريل آغازگرديده است. اين دادگاه ، عالي ترين دادگاه جهان است که به سازمان ملل متحد تعلق دارد. بااينهم مدتها است که ازاين دادگاه مانند دودادگاه ديگري که مقرشان دردن هاگ مي باشد، خبري شنيده نمي شود. دليل اين امردرآن نهفته است که اين محاکم خود نمي توانند حکم مجازاتي صادرنمايند.

ملکه بیاتریکس از هالند وکوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد درمراسم شصتمین سالگرد دادگاه بین المللی دن هاگ

ملکه بیاتریکس از هالند وکوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد درمراسم شصتمین سالگرد دادگاه بین المللی دن هاگ

پيترهانس درمورد اهميت دادگاه بين المللي هاگ گزارشي دارد:

انسان بسيارمتحسس مي گردد مادامي که مي بيند پانزده قاضي مستقل ازچندين کشوردرسالون محکمه واقع درکاخ صلح دن هاگ نشسته اند. سالون نيمه تاريک باآن چوبکاري اصيل وجايگاه قاضي که اندک بلند ترقرارگرفته است، تاثيرانگيزاند.

محکمه بين المللي که حال شصتمين سالروزش را تجليل مي نمايد يکي از قديمي ترين سه محکمه بين المللي دردن هاگ مي باشد. دراين جا منظورپس از تريبونال يوگوسلاويا ومحکمه بالنسبه جديد بنام دادگاه بين المللي جزا مي باشد.

البته ازنام محاکم مي توان به تفاوتهاي شان پي برد. دادگاهي که درکاخ صلح قراردارد، درسال 1946 به مثابه يک رکن قضايي اساسي ملل متحد بنياد گذاري شد. با اين دادگاه دادگاه اصلي جامعه ملل منحل گرديد.

وظيفه اين محکمه دادرسي ازمناقشاتي است که بين دولتها به وجود مي آيند.رياست اين دادگاه هرسه سال توسط هيئت کارمندانش انتخاب مي گردد. درحال حاضر رياست اين دادگاه را خانم روزالاين هيگنيس دارد که اهل بريتانيا بوده وبزرگترين قاضي جهان محسوب مي شود. با وجود اين وي نمي تواند حکم مجازاتي صادرنموده وتعزيراتي را وضع نمايد. اين کاررا بايد سازمان ملل متحد به مثابه يک سازمان مافوق انجام دهد.

درجريان 60 سال عمرش اين محکمه به بررسي 90 قضيه پرداخته است.

اوليوررايبلينگ که يک حقوقدان بين الدول ، وقاضي اين محکمه است مي گويد:

درسالهاي بسيارپيش اين محکمه تقريباً کاري انجام نداده است. دردهه شصت واوايل دهه هفتاد کارهاي بسياري کمي بودند که به اين محکمه محول شوند. امروزمحکمه کارهاي زيادي براي انجام دادن دارد. به اصطلاح مي توان گفت که محکمه بين المللي ديگرمکشوف مي باشد. درآغازنيمه دوم دهه هفتاد يک تعداد کشورهاي درحال توسعه اين محکمه را کشف نمودند. تصاميم اين محکمه براي حل اختلاف ديرينه مرزي بسيارکسب اهميت نموده بود."

اختلافات مرزي بين کشورهاي افريقايي ، درآنزمان توسط دادگاه بين المللي دن هاگ حل وفصل مي شد. امروزنيزچيزهاي ديگري مطرح مي باشند.طوري که درحال حاضريک صورت دعواي بوسنيا هرزه گوين عليه صربستان ومونتينگرو مطرح مي باشد. اين دعوا حاکي از قتل عام است.

درگذشته نيز اين دادگاه توجه مردم را به خود جلب نموده است:

رايب لينگ مي گويد:

" مسائل چشمگيري وجودداشته اند. به طورمثال بين سالهاي 1979-1980. دراين وقت يک صورت دعواي ايالات متحده امريکا عليه ايران بخاطراشغال سفارت آن کشوردرتهران مطرح بود."

همچنان يکي ازموارد ديگردعواي جمهوري فدرالي آلمان عليه ايالات متحده امريکا بود که دوبرادر به خاطر قتل به مرگ درامريکا محکوم شده بودند. درجريان محاکمه آنها کدام نماينده کنسولي آلماني وجود نداشت.محکمه اين محاکمه را خلاف قانون اعلام نمود، اين حکم محکمه نمي توانست موثرباشد، زيرا محکومان قبلاً مجازات شده بودند.

ازآن جايي که محکمه بين المللي دن هاگ نمي تواند حکم مجازاتي صادرنمايد، بسيارازمنتقدانش آن را " شيربي دندان" مي خوانند. اما حقوق دان بين المللي رايب لينگ با اين نظرمخالف است . او مي گويد:

" اين بسيارمهم است. هنوزهم اين مهترين محکمه بين المللي است. اين محکمه مي تواند همه انواع ، همه مسائل قضايي بين المللي را مورد رسيدگي قراردهد. اين يک محکمه جهاني ومطمئناً يک محکمه جهاني است."

آگهی