دادگاه بين المللي جزا انتظار دارد حکم اعدام درروندا لغو شود | مجله حقوق بشر | DW | 07.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

دادگاه بين المللي جزا انتظار دارد حکم اعدام درروندا لغو شود

ازده سال بدينسو دادگاه بين المللي جزا موضوع قتل عام درروندا را مورد بررسي قرارمي دهد. درسال 1994 افراط گرايان قبيله هوتو حدود 800000 تن ازقبيله توتسي را قتل عام نمودند. دادگاه بين المللي جزا که ازجانب شوراي امنيت سازمان ملل متحد توظيف گرديده است، وظيفه دارد تا مرتکبان اين قتل عام را به محاکمه بکشاند.

درسال 1994 افراط گرايان قبيله هوتو حدود 800000 تن ازقبيله توتسي را قتل عام نمودند.

درسال 1994 افراط گرايان قبيله هوتو حدود 800000 تن ازقبيله توتسي را قتل عام نمودند.

تاکنون محاکمه 33 متهم پايان يافته است، لاکن شماري هنوزانتظارمحاکمه را مي کشند. زمان کارمحکمه را ملل متحد تا سال آينده تعيين نموده است.پس ازآن تا سال 2010 تنها محاکماتي که قبلاً آغازگرديده اند، ادامه داده شوند.

مدعي العموم براين نظراست که سه مورد ديگر به محکمه روندا سپرده شود. همچنان 13 مورد فراريان دايمي نيز به روندا سپرده شود. به خاطر آنکه بتوان اطمينان داد که محکمه روندايي بتواند وظايف را انجام بدهد، به آنها کمک مي شود. قضات و وکلاي مدافع روندايي بايد اين وظايف را بردوش گيرند.

دراصل اين دادگاه 90 تن مظنون را نشاني کرده است.که ازاين جمله بخش اعظم آنها افسران ارتش وقت ووزراي روندا مي باشند. ازاين جمله دادرسي 33 نفرآنها انجام يافته است. اکثرمتهمان به حبسهاي طويل محکوم شده اند. پنج نفربرائت يافته اند.

درسال 1998 روندا حدود 20 تن ازمحکومان را اعدام کرده است. حدود 600 نفرديگر با عين جرم درزندانها منتظرسرنوشت شان مي باشند . اکنون بايد حکم اعدام آنها به حبس طويل مبدل گردد.

اتحاديه اروپا ازاين تغييردرقانون استقبال مي کند. رئيس پرتگالي شوراي اتحاديه دراين کارشرطي را مي بيند که حقوق بشرحراست مي گردد. علاوه براين اتحاديه اروپا مي خواهد روند آشتي درروندا ادامه يابد.

آگهی