″خویش خوری در استخدام کارمندان وزارت خارجه افغانستان″ | افغانستان | DW | 03.06.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

"خویش خوری در استخدام کارمندان وزارت خارجه افغانستان"

یک اداره نظارت بر مبارزه با فساد اداری در افغانستان از خویش خوری در استخدام کارمندان وزارت خارجه این کشور گزارش داده و آن را در تناقض با قانون کار خدمات ملکی خوانده است که تبعیض در استخدام را ممنوع قرار داده است.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز چهار شنبه گزارشی را نشر کرد که نشان دهنده «قوم گرایی، حامی گرایی (پارتی بازی)، رقابت‌ های داخلی میان جناح‌ های مختلف وزارت خارجه و مداخله مقام ‌های ارشد» در پروسه استخدام کارمندان این وزارت است.

رشاد بهروز، رئیس اجرایی این کمیته گفت که این گونه استخدام‌ ها برابری افغان‌ ها را که در قانون اساسی تضمین شده است تضعیف می ‌کند. او افزود: «این گونه اعمال مایه نگرانی بزرگ شده است.»

این کمیته گفته است که سال گذشته 48 تن از میان 1300 تن در امتحان شمولیت وزارت خارجه کامیاب شدند، اما هیچ کدام آن‌ ها استخدام نشده اند، «در عوض 40 تن دیگر از مجاری مختلف در روزهای کار وزیر سابق استخدام شده اند».

گزارش این کمیته نشان می‌دهد که خانواده‌ها و افراد نزدیک با مقام ‌های حکومت در وزارت خارجه مقرر شده اند. براساس این گزارش، 12 تن از بستگان نزدیک نمایندگان قبلی و کنونی پارلمان، چهار خواهر و برادر وزیران سابق و هفت تن دیگر از بستگان مقام‌ های ارشد فعلی و سابقه در وزارت خارجه استخدام شده اند.

این گزارش حاکی است که در فرستادن دیپلومات‌ ها به خارج نیز معیار علمی در نظر گرفته نشده است، چنانکه «بسیاری آن‌ها صرف سند فراغت لیسه را داشته و عده دیگر براساس پالیسی استخدام مبتنی بر شایستگی، واجد شرایط نمی ‌باشند».

اداره نظارت از مبارزه با فساد اداری همچنین از مشکلاتی در توزیع پاسپورت ‌های دیپلوماتیک خبر داده و گفته است که «4650 پاسپورت دیپلوماتیک به طور غیرقانونی و روی روابط شخصی به افراد فاقد شرایط صادر گردیده است». همچنین در گزارش این نهاد آمده است که از پاسپورت‌ های دیپلوماتیک در سفرهای شخصی و حتی پس از ختم وظیفه نیز استفاده شده است.

کمیته مشترک نظارت بر مبارزه با فساد اداری به وزارت خارجه پیشنهاد کرده است که "پالیسی خاص منع قوم گرایی" را طرح نماید و استخدام کارمندان دیپلوماتیک و قونسلی را به داشتن سند لیسانس مشروط سازد.

این کمیته شش عضو داخلی و خارجی دارد که از سوی حکومت افغانستان و جامعه المللی معرفی شده اند. این کمیته براساس فیصله های کنفرانس کابل و لندن برای نظارت بر مبارزه با فساد ایجاد شده است و هر شش ماه از فعالیت ‌های خود گزارش می ‌دهد.

DW.COM

آگهی