خونين ترين هفته درعراق | آلمان و جهان | DW | 15.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خونين ترين هفته درعراق

درانفجارانتحاري درشمال عراق دستکم 200 نفرکشته وبيش از300 نفرديگرمجروح گرديدند. انتحارکننده همزمان با انفجاريک تانکرمواد سوختي درمحل مسکوني کردهاي يزيدي خود را منفجرنموده است.

موج خشونتها وانفجارها درعراق نگرانيهاي شديد را براي کشورهاي غربي نيزبه وجود آورده اند

موج خشونتها وانفجارها درعراق نگرانيهاي شديد را براي کشورهاي غربي نيزبه وجود آورده اند

اين شديد ترين حمله با بالاترين رقم قرباني از23 نومبربه اينسو است. در23 نومبر215 نفرهنگامي کشته شدند که يک هاوان وپنج انفجاردرموترها دربغداد درشهرشيعه نشين صدررخ داد.

سلسله انفجارهاي اخيربه دنبال موج حملاتي است که باعث کشته شدن صدها نفردرهفته اي اخيرشده اند. موج خشونتها وانفجارها درعراق نگرانيهاي شديد را براي کشورهاي غربي نيزبه وجود آورده اند.

سلسله حملات انتحاري درعراق زماني رخ مي دهد که دولت اين کشورازسوي با بحران سياسي مواجه است.

شورشيان روزسه شنبه دربيرون ازبغداد يک پل مهم وکليدي را نيزمنهدم نموده اند.

دريک حمله اي ديگرافراد مسلح که لباسهاي افسري پنج نفرازکارمندان بلند پايه وزارت نفت را بوده اند.

بنابرگفته اي يک سخنگوي نيروهاي امريکايي درعراق نه سربازامريکايي نيزدردرگيريها کشته شده اند. همچنان پنج امريکايي ديگردرسقوط هليکوپترجان باخته اند.