خواسته های کاتولیک های آسیا از پاپ بعدی | آلمان و جهان | DW | 28.02.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خواسته های کاتولیک های آسیا از پاپ بعدی

کاتولیک ها در آسیا خواهان این هستند که پاپ بعدی به مساله عدالت اجتماعی و سیاسی بیشتر توجه کند. بسیاری از آن ها فکر می کنند که یک پاپ از آسیا، افریقا و یا امریکای لاتین، مشکلات آن ها را بهتر می تواند درک کند.

کاتولیک های آسیا خواهان برقراری عدالت هستند.

کاتولیک های آسیا خواهان برقراری عدالت هستند.

کاتولیک های فیلیپین از خبر کناره گیری پاپ بِنِدیکت شانزدهم، غافلگیر شدند. کاردینال لویس آنتونیو تاگله، اسقف اعظم مانیلا گفت: «از این خبر سوگوار شدیم. ما احساس کودکانی را داشتیم که در لحظه خداحافظی، نمی خواهند از پدران شان جدا شوند». بیشتر مردم فیلیپین کاتولیک هستند. این کشور که 75.5 میلیون نفوس دارد، سومین کشور مسیحی در جنوب شرق آسیا می باشد. پس از برازیل و مکسیکو، بیشترین کاتولیک های جهان در این جا زندگی می کنند.

شمار زیاد کاتولیک ها در فیلیپین و تیمور شرقی، یک وضعیت استثنایی در آسیا می باشد، زیرا در بیشتر کشورهای این منطقه، مسیحیان در اقلیت می باشند.

بسیاری از مردم این قاره نام پاپ را شنیده اند، اما صرف شمار کمی می دانند که او چه وظایفی دارد.

پاپ بندیکت شانزدهم، هیچگاه از آسیا دیدار نکرده است. به نظر می آمد که اواخر سال 2012، او توجه اش را به آسیا معطوف کند. در عید کریسمس سال 2012، پاپ بندیکت، با درود به رهبری جدیدی کمونیستی در چین، همه را غافلگیر کرد.

در آغاز سال 2013، او یک سیاستمدار بلندپایه ویتنامی را نزد خود پذیرفت. پاپ بندیکت، در کشورهای آسیایی با رهبری کمونیستی، در راه آزادی مذهبی تلاش هایی انجام داد.

برقراری عدالت اجتماعی و سیاسی در آسیا از اهمیت زیادی برخوردار است. اغلب این کلیساها هستند که به فقیران و رانده شدگان از جامعه برای احقاق حقوق شان رسیدگی و کمک می کنند. 

به طور مثال کلیساها در هندوستان به اعضای پایین ترین طبقه جامعه این کشور کمک می کنند. به این خاطر بسیاری از کاتولیک ها در آسیا آرزوی یک پاپ را دارند که مسایلی همچون نارسایی ها، فقر رو به افزایش، نژاد پرستی و تبعیض را مطرح کرده و به آن ها رسیدگی کند.

یک موضوع مهم دیگر برای کاتولیک های آسیا، دیالوگ فرامذهبی می باشد، این موضوع به ویژه در کشورهایی که کاتولیک ها در آن جا جزو اقلیت هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. ایگناسیوس ساندی یاوان سوماردی، کشیش کاتولیک از اندونیزیا می گوید که کلیسای کاتولیک در این بخش تا به حال خویشتن دار بوده است. او می افزاید که پاپ بندیکت شانزدهم بیشتر به جنبه تشریفاتی اعتقاد مذهبی می پرداخته است.

احتمال این که پاپ بعدی از آسیا انتخاب شود، کم است. اما با این وجود، کاتولیک ها در فیلیپین امید دارند که لویس انتونیو تاگله، اسقف اعظم مانیلا، نامزد احتمالی برای این مقام باشد. او به واتیکان نزدیک است و یکی از مشاوران نزدیک پاپ می باشد. اما برای کاتولیک های آسیا، نامزد مقام پاپ را از افریقا یا امریکای لاتین نیز قابل تصور است. بسیاری از آن ها فکر می کنند که مردم این مناطق نیز با واقعیت های زندگی شان آشنایی بیشتری دارند تا نامزدهای اروپایی.

DW.COM

آگهی