خطر تجارت اطفال درهاييتي | مجله حقوق بشر | DW | 03.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

خطر تجارت اطفال درهاييتي

زلرله درهاييتي که با بيش از 170 هزارکشته همراه بود، به بهانه کمک هاي بين المللي پاي جنايتکاران وقاچاقبران اطفال را نيز بدان کشور فلکزده کشاند. اکنون يک تعداد مظنونان درتوقيف بسر مي برند.

وقتي مي توان بر تکاندهنده بودن اوضاع پي برد که سوء ظن هايي پيدا شده است که عده اي مي خواهند ازاين حالت مغشوش وپراندوه سوء استفاده کنند.

وقتي مي توان بر تکاندهنده بودن اوضاع پي برد که سوء ظن هايي پيدا شده است که عده اي مي خواهند ازاين حالت مغشوش وپراندوه سوء استفاده کنند.

سه هفته پس از زلزله درهاييتي، هنوز هم اوضاع دراين کشور پرآشوب است. بيش از يک ميليون انسان ديگر سرپناهي ندارند که درزير آن شب را به روز رسانند. بسياري خانواده ها توسط اين فاجعه ازهم جدا شده اند. وقتي مي توان بر تکاندهنده بودن اوضاع پي برد که سوء ظن هايي پيدا شده است که عده اي مي خواهند ازاين حالت مغشوش وپراندوه سوء استفاده کنند. از اخير هفته بدينسو ده شهروند ايالات متحده امريکا، متهم شده اند که مي خواسته اند 33 کودک هاييتي را بدون اسناد لازم به بيرون ببرند. پليس هاييتي اين شهروندان امريکايي را بازداشت کرده است. درهاييتي شک وترديدها درمورد وساطت غيرقانوني اطفال کسب شدت کرده است.

والديني که اطفال شان به خارج ازکشور برده مي شده اند، احساس مي کنند فريب داده شده اند. آن امريکايي هايي که مي خواسته اند کودکان را ازهاييتي بيرون بکشند واکنون درتوقيف پليس مي باشند، به والدين اين اطفال گفته بودند که فرزندان شان را براي يک اقامت تفريحي طولاني با خود مي برند تا آنها بتوانند يک اندازه به حال بيايند.

موگوني بيرتو، خانمي است که پنج طفل خود را به اين افراد سپرده بود. او مي گويد:

" کشيش گفته بود که چيزي خوبي است . اطفال به افراد قابل اعتمادي سپرده خواهند شد".

ده تن از جماعت مذهبي " ايداهو" که دربازداشت مي باشند، هنوز هم همان حرف هاي شان را مي گويند. آنها مي گويند که صرف مي خواسته اند کودکان يتيم را از رنج ومحنت نجات بخشند. يکي ازاين افراد که بازداشت شده است، به دليل بيماري شکر به يک شفاخانه سيار انتقال داده شده است. او نيز مي خواهد بربيگناهي اش اذعان شود.

کاريزه کولتر يک شهروند زن امريکايي که در بازداشت مي باشد مي گويد:

" من واقعاً دعا مي کنم تا بتوانيم اين اطفال را با خود بيرون ببريم وبراي اين اطفال که هيچ چيزي ندارند، خانه مصوون ودوست داشتني اي تهيه کنيم ".

اين که آيا اين اطفال واقعاً يتيم اند ويا ازخود والديني دارند، کساني که خود رانجات دهنده مي خوانند و مي خواسته اند اطفال را ازهاييتي بيرون بکشند، اصلاً توجهي نکرده اند. 33 کودکي که مي بايست توسط اين نجات دهندگان خود خوانده به بيرون ازهاييتي برده شوند، اکنون دريک سرپناه اضطراري دريکي ازقريه هاي پورت اوپرنس بسرمي برند.

حکومت هاييتي همه درخواستها براي فرزند خواندگي را که بعد ازبروز زلزله درآن کشور داده شده است، متوقف ساخته است. تدابيرامنيتي درمرزهاي هاييتي تشديد يافته است تامبادا کدام طفلي را بي خبر ازکشور بيرون بکشند.

زاشه روزنبرگ/ رسول رحيم ويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی