1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
13 عکس
۱۴۰۱ مرداد ۲۵, سه‌شنبه
https://www.dw.com/fa-af/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/g-62823085
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

BdTD | Tschechien, Prag | Fotografen machen das Familienfoto beim Europäischen Gipfel

نخستین نشست مجمع سیاسی اروپایی و وحدت نظر در برابر روسیه

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی