خشونت هاي مذهبي در پاکستان و تاثيرات آن بالای قبايل سرحدی | افغانستان | DW | 04.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

خشونت هاي مذهبي در پاکستان و تاثيرات آن بالای قبايل سرحدی

پاکستان از چند هفته به اينسو شاهد رويداد هاي خونين بوده است. تنها در روز يک شنبه گذشته 46 تن در دره آدم خيل به قتل رسيدند، زماني که يک انتحار کننده خودش را در جرگه سران قبايل منفجر ساخت. ريش سفيدان قبايل در حال مذاکره و طرح ريزي راه حل ها عليه افزايش عمليات گروه هاي اسلاميست بودند. درميان کشته شدگان 58 زخمي نيز بودند.

رويداد هاي خونبار سوات وآدم خيل را بعضي ها آغاز خصومت شديد در برابر پشتون ها تعبير ميکنند

رويداد هاي خونبار سوات وآدم خيل را بعضي ها آغاز خصومت شديد در برابر پشتون ها تعبير ميکنند

مناطق قبايلي پاکستان به صورت پناهگاه امني براي گروه هاي افراطي مسلح چون القاعده و طالبان درآمده است که از آنجا به عمليات تروريستي شان به خاک افغانستان عليه قواي بين المللي ادامه مي دهند.

به روز دوشنبه در جريان در گيري ميان گروه هاي متخاصم گروه هاي سياسي اسلامي سني پاکستان ، دست کم 13 تن کشته و15 تن زخمي شدند.

درگيري هاي خونين زماني آغاز شد که ده ها شخص مسلح به سلاح هاي سنگين از گروه افراطي لشکر اسلامي سعي داشتند تا زيارتي را در منطقه باره خيبردر 14 مايلي شهر پشاور نابود سازند. اهالي قريه آن محل در برابر آنان ازخود مقاومت نشان دادند.

رهبرگروه افراطي لشکر اسلامي شخص روحاني منگل باغ است که از جناح ديوبندي طرفداري مي کند. رهبران گروه افراطي طالبان پاکستان و افغانستان نيز به همين گروه تعلق دارند.

از سال 2005 به اين سو نزاع ميان آنان با طرفداران جناح اسلاميست بريلوي به رهبري پير سيف الرحمان، به قتل ده ها نفر از هر دو جانب منجر شده است.

رويداد هايی از اين گونه به اضافه حادثه خونين جاري مي تواند براي پاکستان پيامد هاي سنگيني را در قبال داشته باشد.

به خصوص بي حرمتي به زيارت و عمليات انتحاري عليه سران اقوام وقبا ئل مي تواند واکنش هاي انتقام جويانه را برانگيزد. دراين صورت در آينده رويداد هاي خونين افزايش خواهند يافت و فضاي اعتمادي که ميان سران اقوام واسلاميست هاي افراطي وجود دارد، متزلزل خواهد شد.

رويداد هاي خونبار سوات وآدم خيل را بعضي ها آغاز خصومت شديد در برابر پشتون ها تعبير ميکنند.

سيد محمودشاه آمرامنيتي پيشين ميگويد که "اين ها همه عمليات مستقيم عليه جامعه پشتون هاست. همه نهاد ها که از جامعه پشتون نمايندگي مي کنند از قبيل مسجد، مراسم عروسي و سوگواري و جرگه، مورد حمله قرار گرفته اند.

حمله بر مراسم تدفين و جرگه پشتون ها موجب افزايش نزاع و کشمکش هاي ميان قبايلي مي گردد، آن هم در جامعه که در آن سلاح عموما ً به عنوان "زيور آلات پشتون ها" تلقي مي گردد.

آگهی