خشونت هاي مذهبي درنايجريا بارديگرقرباني گرفت | آلمان و جهان | DW | 09.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

خشونت هاي مذهبي درنايجريا بارديگرقرباني گرفت

صليب سرخ بين المللي ازخشونت ها درنايجريا هشدار داد. روبين واودو، مسوول سازمان جهاني صليب سرخ که کمک ها را به مناطق جنگزده فرستاده است، مي گويد: "مردم در دهات اظهار داشته اند که آنها مورد حمله قرار گرفته اند.

default

احتمالاً آنها توسط شمشير مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده اند. خانه ها به آتش کشيده شده، تمام منطقه بطور کامل تخريب شده است."

اين حمله به روز يک شنبه در نزديک شهر يوز واقع در مرکز نايجيريا اتفاق افتاده است. به گفته ي شاهدان عيني " نيمه شب بود که همراه با شليک اهالي چهار قريه از خانه هاي شان بيرون کشيده شدند. در آنجا مليشه ها آنها را با شمشير به قتل رساندند."

هنوزهيچ شمار رسمي قربانيان در دست قرار ندارد. پليس از 55 کشته سخن مي گويد. يک سخنگوي حکومت ايالتي پلاتياو از بيش از 500 کشته سخن گفته است. پليس در حدود بيشتر از 100 تن از افراد مظنون را دستگير کرده است. محمد ليراما مأمور پليس شهريوز درباره ي اين رويداد مي گويد:

"تحقيقاتي که تا حال صورت گرفته است نمايانگر آنست که ما بايد از يک حمله انتقامجويانه بخاطر عکس العمل در برابر بحران شهريوز در جنوري سال 2010 سخن بگوييم که در آن چند تن فولاني ها به قتل رسيدند."

پليس گمان مي برد، اين حمله بخاطرانتقامجويي ازقربانياني باشد که در درگيري ميان طرفداران "بيروم" يا مسيحي ها و "فولاني" هاي مسلمان که درجنوري امسال جان باختند. درآن درگيري ها حد اقل 150 نفر به قتل رسيدند.

پس ازحمله يکشنبه قيود بيرون رفت درشهر يوز وضع گرديده است و نيروهاي نظامي جاده ها را کنترول مي کنند.

رييس جمهور فعلي، گودلوک يوناتهان، دستورداد تا يک تحقيقات جامع درباره ي اين رويداد صورت بگيرد.

کورينا دوفکا از سازمان ديده بان حقوق بشراميدوار ست که حکومت اينبار جدي تر باشد، اومي گويد:

"عاملاني که مسيحي يا مسلمان و يا قواي امنيتي بوده اند، تاحال بدون مجازات رهايي يافتند؛ عاملان البته اين را فراموش نکرده اند.اگر رويدادها دقيقاً بررسي نشود و مسوولان آن به ميز عدالت کشانده نشوند، اين روند ادامه خواهد يافت."

از سال 2001 بدينسو در منطقه پلاتياو بطور پي هم طرفداران گروه هاي مختلف مردم با همديگر برخورد مي کنند. تا حال بيش از 2.000 نفر به قتل رسيده اند.اين جنگ بيشتر به حيث منازعه ميان مسلمانان و مسيحيان تلقي مي شود. رهبران مذهبي منطقه و کساني که با اين منطقه آشنايي کامل دارند، البته هميشه به آن اشاره مي کند که مذهب فقط به حيث يک بهانه منازعه بخاطر علايق اقتصادي،منطقه اي و اراضي قرار مي گيرد.

اهالي مسلمان فولاني هنوز هم به حيث ناقلين پنداشته شده و مورد تبعيض قرار مي گيرند، با وجوديکه آنها از چند دهه در آنجا زندگي مي کنند.

بعد از حملات اخير تشنج و نگراني بخاطر انتقامجويي افزايش يافته است. قواي امنيتي در حالت آماده باش قرار دارند. سازمان ديده بان حقوق بشر به اين لحاظ از حکومت نايجريا تقاضا نموده است که در برابر نکات اصلي اين منازعه به اقدامات جدي بپردازد ومقصران اصلي بايد مورد مجازات قرار بگيرند وگروه هاي انفرادي مردم نبايد از اين بيشتر مورد تبعيض قرار بگيرند.

ادراین/ انوش

ویراستار: یاسر

آگهی