خشونت عليه مسيحيان درهند | آلمان و جهان | DW | 31.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خشونت عليه مسيحيان درهند

دراثردرگيرمذهبي درايالت ارويسه ميان تندروان "هنود" ومسيحيان امروز نيزدونفرديگرشديداً زخم برداشتند.

خشونت ها زماني شدت گرفت که تند روان مذهبي يك يتيم خانه را آتش زدند و زنى در ميان شعله هاى آتش سوخت.

خشونت ها زماني شدت گرفت که تند روان مذهبي يك يتيم خانه را آتش زدند و زنى در ميان شعله هاى آتش سوخت.

دردهلي نوپايتخت هندوستان نيز دربرابرخشونت ها عليه مسيحيان هزاران نفرازچند روز به اينسو دست به تظاهرات زده اند. تندگرايان مذهبي "هنود" با آتش زدن عبادت گاههاي مسيحيان باعث اين خشونت هاي گرديده اند.

دراثراين خشونت ها درهفته گذشته دست کم چهارده نفرکشته وهزارا نفرمجبوربه ترک خانه هاي شان شده اند. من موهن سنگ نخست وزيراين کشورازاين حادثه به عنوان " فاجعه ملي " سخن گفته است. وي همچنان گفته است دولت به قربانيان غرامت خواهد پرداخت.

مقامات پليس درمحل مي گويند 167 نفربه ارتباط اين خشونت ها بازداشت شده اند.

تظاهرات وسیع دردهلی نوپایتخت وایالت اوریسه برپاشد

تظاهرات وسیع دردهلی نوپایتخت وایالت اوریسه برپاشد

در جامعه ۱۱۰۰ ميليونى شبه قاره هند، مسيحيان اقليت بسيار كوچكى را تشکيل مي دهند. اين اقليت مانند ديگراقليت ها ازتجاوز و زورگويي درامان نبوده وهرازگاهي مورد تجاوزهاي تندروان اهل هنود هندوستان قرار مي گيرند.

گروهي مسيحيان برآشفته با سردادن نعره هاي"ما عدالت مي خواهيم" در دهلى نو دربرابر حملات تندگرايان مذهبي "هنود " و درشهراوريسه در سواحل شرقى نيم قاره ، به خيابانها سرازيرشدند۰

اين تظاهرات پس از آن صورت مي گيرد که از يك هفته بدينسو ، هندوان تند رو مذهبى روى مسيحيان حمله برده، كليساهاي آنها را به آتش كشيده، خيابانها را بسته نموده و با پليس درگيرشده اند۰

خشونت ها زماني شدت گرفت که تند روان مذهبي يك يتيم خانه را آتش زدند و زنى در ميان شعله هاى آتش سوخت. تا حال دست کم ۱۰ نفر قربانى اين فاجعه شده وحدود 6000 نفر ازخانه ها ومحل بود وباش شان مجبوربه فرارشده اند۰

وينچنت كونچيساو سر اسقف كليساى مسيحيان اوريسه مي گويد: "بنيادگرايان قانون اساسى هند را قبول ندارند، هيچگونه احترامى به حقوق بشر و دين مسيحى نمي گذارند۰ ما مسيحيان حالا بس نگران و نا امن هستيم"۰

در جامعه ۱۱۰۰ ميليونى شبه قاره هند، مسيحيان اقليت بسيار كوچكى را تشکيل مي دهند.

در جامعه ۱۱۰۰ ميليونى شبه قاره هند، مسيحيان اقليت بسيار كوچكى را تشکيل مي دهند.

اوريسه از جمله ولاياتى نيم قاره هند است كه در آن تجاوز عليه مسيحيان سابقه طولاني دارد۰ در سال ۱۹۹۹ طى تجاوز و آتش زدن موتر حامل مبشر مسيحى گراهام ستينز و دو پسر او در لابلاى شعله هاى گذاشته شده از طرف هندوان عاصى وتندرو زنده سوختند۰

مسيحيان هند اكثرقشرپايين جامعه و بوميان نيم قاره اند كه با پذيرفتن كيش مسيحيت اميد اندك براي بهبود وضع خراب خود را دارند۰

با در نظرداشت جديت اوضاع پاپ بينيديكت ۱۶ رهبر كليساى جهانى كاتوليك حملات عليه مسيحيان هندى را با لحن شديدى محكوم كرد۰

هندوستان کشوري که به دموکراسي خود شهره اي زبانها ست ودرحالي که هرگونه تبعيض درقانون اساسي آن محکوم است امروزه با افراط گرايي مذهبي دست وگريبان است.

آگهی