خشونت اجتماعي درافريقا | افغانستان | DW | 06.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

خشونت اجتماعي درافريقا

در مرکز افريقاي جنوبي يک همايش سه روزه جرگه جهاني اقتصاد پايان مي يابد. درپهلوي دورنماي اقتصادي قاره افريقا دراين همايش اوضاع درزيمبابوي وحملات نژاد گرايانه اخير درافريقاي جنوبي نيز موضوعات مورد بحث بوده اند.

شورش خارجی ستیزانه درافریقای جنوبی که جان دهها انسان را گرفت

شورش خارجی ستیزانه درافریقای جنوبی که جان دهها انسان را گرفت

حملات قتل عام گونه بر افريقاييان سبب بدنامي کشور افريقاي جنوبي گرديده و از اعتبارش درين قاره بشدت کاسته است. اين مسأله در اجلاس اقتصادي جهاني در افريقا بوضوح ديده ميشد. تندائي مهيزا تاجر و شهروند زيمبابوي تا کنون در چهار قارۀ جهان سکونت کرده، اما افريقاي جنوبي او را گيج و مأيوس ساخته است.

"من ميدانم که نژادپرستي چيست و ميتوانم با آن کنار بيايم. اما با اين مسأله که مردم افريقاي جنوبي با من به عنوان شهروند زيمبابوي مشکل دارند، نميتوانم کنار بيايم. نميدانم بروم يا همينجا بمانم. طبعاً من مصوون هستم و خود را به خطر نمي اندازم که با يک کارد کلان توته توته شوم. اما اين به من و به يک ضرورت انسانسي که عبارت از وابستگي به اجتماع است، ارتباط ميگيرد."

کريستوفر امبانيتو تاجر ديگري از کشور نايجريا هم حملات بالاي خارجي ها را در افريقاي جنوبي به خود نسبت ميدهد:

سومالیاییها وسایر افریقایی تباران بعد ازحمله خارجی ستیزانه دربرابرپارلمان افریقای جنوبی دست به اعتراض زدند

سومالیاییها وسایر افریقایی تباران بعد ازحمله خارجی ستیزانه دربرابرپارلمان افریقای جنوبی دست به اعتراض زدند

"همۀ ما به يک نحو ديگري از مقاومت عليه اپارتايد حمايت کرده ايم. ما امروز با کمال افتخار و خورسندي به کشور آزاد افريقاي جنوبي مي آييم. دقيقاً از همين لحاظ است که رويداد هاي اخير اينقدر دردناک اند."

او ميگويد که بخاطري بسيار مأيوس است که تابو مبکي رئيس جمهور افريقاي جنوبي در اجلاس از حملات اصلاً ياد نکرده است، مثل اينکه کشور افريقاي جنوبي جزء قارۀ افريقا نبوده و يک جزيره باشد.

"ازينرو ميخواهم به شهروندان افريقاي جنوبي بگويم که آنها بخشي از قارۀ افريقا هستيد. و اگر افريقاي جنوبي دچار بحران شود، شکست براي تمام قاره خواهد بود."

هنوززخمهای اپارتاید التیام نیافته بود که خارجی ستیزی خود افریقاییان عده ای را آماج گلوله ساخت

هنوززخمهای اپارتاید التیام نیافته بود که خارجی ستیزی خود افریقاییان عده ای را آماج گلوله ساخت

نماينده گان کشور هاي کينيا و رواندا از حوادث مشابهي در کشور هاي شان گزارش دادند. يکي از آنان گفت: اگر اکثريت آرام و ميانه رو سکوت اختيار کنند، تندروان برنده ميشوند.

اوما اوباما ، خواهر ناتني بارک اوباما نامزد کرسي رياست جمهوري امريکا از کينيا دراين قبال اظهار ميدارد که اگر صداي ما دراينمورد شنيده نشود وجوامع نيز از مکلفيت هاي خويش چشم ببندند؛ در آنصورت است که بمب ساعتي به تک تک خود اغاز خواهد کرد.

نه تنها سياستمداران؛ بلکه بايد اقتصاد نيز دراين قبال صداي اعتراض آميز خود را بلند نمايد زيرا اين اقتصاد است که مکلفيت وصل نمودن انسانها و کشورها را بدوش دارد.

آگهی