خشم و یاس در بازسازی گروند زیرو | آلمان و جهان | DW | 10.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خشم و یاس در بازسازی گروند زیرو

در هفتمين سال بعد از حمله بالاي مرکزتجارت، محلۀ گروند زيرو هنوزهم حکايت از يک وضعيت رقت آور دارد

در هفتمين سال بعد از حمله بالاي مرکزتجارت، محلۀ گروند زيرو هنوزهم حکايت از يک وضعيت رقت آور دارد

در هفتمين سال بعد از حمله بالاي مرکزتجارت، محلۀ گروند زيرو هنوزهم حکايت از يک وضعيت رقت آور دارد

ساسج فروشي با نثار دادن دشنام مي گويد:

"تمام آن چيزي را که انسان مي بيند، يک گودال بزرگي است که درآن هيچکس کار نمي کند."

يک رانندۀ تکسي نيز با خشم مي گويد:

"کار روي اين گودال بايد از مدتها قبل به اتمام مي رسيد."

اما با خشم و ياس نمي توان چيزي را تغير داد. اين موضوع که منارۀ آزادي چه وقت تمام خواهد شد، لاجواب باقي مانده است. زيرا همين حالا برنامۀ زماني اين پروژۀ 12,5 ميليارد يوروئي با مشکلات مواجه شده است. مقامات بندري نيويارک منحيث مالک زمين، در اول ماه جولاي اظهار داشتند که ساختمان آن يک تا دو سال دوام يافت. حتي برنامۀ هاي جديد زماني براي اعمار آن نيز نامعلوم مي باشد. کريس وارد رئيس مقامات بندري نمي خواهد از موعد مشخصي صحبت نمايد. او ميگويد:

"نبايد انتظارات غلطي را خلق کرد."

ميشل بلومبرگ شهردار نيويارک با فراخواني به صبر و حوصله مندي اظهار داشت:

"انسان بايد بعد از پنجاه سال بتواند بگويد که مسوولين در آنزمان وظيفۀ شان را به درستي را انجام داده اند."

اما اين يک تسلي کوچکي براي بازماندگان تقريباً 3.000 کشته شدگان حملات 11 سبتمبر سال 2001 مي باشد. يونيت تيتين مادر يکي از قربانيان اظهار داشت: "ما سعي مي نماييم که، صبور باقي بمانيم. ولي انتظار براي پايان کار سال به سال مشکل تر مي شود."

مطالب مرتبط

آگهی