خسارات جاني ومالي زلزله وبحران مالي جهاني پاکستان را به مشقت گرفتارساخته است | آلمان و جهان | DW | 30.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خسارات جاني ومالي زلزله وبحران مالي جهاني پاکستان را به مشقت گرفتارساخته است

پس از زلزلۀ شديد ديروزي در جنوبغرب پاکستان، رقم کشته شده گان اکنون به دست کم 215 تن بلند رفته است.

این مصیبت دیدگان زلزله، شاید خوشبخت باشند که خیمه ای یافته اند ودرآتشی دستهای شان را گرم می کنند

این مصیبت دیدگان زلزله، شاید خوشبخت باشند که خیمه ای یافته اند ودرآتشی دستهای شان را گرم می کنند

مقامات پاکستاني تلاش ميکنند حدود 15 هزار نفر را که از اثر زمين لرزه بي خانمان شده و به کوه هاي ايالت بلوچستان پناه برده اند، کمک نمايد. اين افراد اکنون در ارتفاعات تا 2000 متر، در هواي سرد به مواد اوليه، کمپل و خيمه نياز دارند. تعداد زيادي از آنها شب را در سرماي تقريباً صفر درجه در زير خيمه ها و قسماً در فضاي آزاد سپري کرده اند.

ارتش پاکستان مواد امدادي و داکتران را توسط هواپيما به منطقۀ آسيب ديده نقل داده است. اما کمک ها تا کنون به تمام مناطق زلزله زده نرسيده اند. سربازان کمپل ها، خيمه ها، کرتي هاي گرم و کيسه هاي خواب را به نيازمندان توزيع ميکنند.

بسیاری کسانی که خانه های شان ویران شده است درارتفاعات بلند کوههای بلوچستان پناه برده اند

بسیاری کسانی که خانه های شان ویران شده است درارتفاعات بلند کوههای بلوچستان پناه برده اند

کميتۀ بين المللي صليب سرخ گزارش داده است که تا کنون 2500 خيمه و يک تيم داکتران به منطقه فرستاده شده اند. در کار امداد رساني سازمان هاي دولتي در رقابت با سازمان هاي خيريۀ اسلامي قرار دارند. گزارشگران اسوشييتد پرس گفته اند که دست کم سه گروه متمايل به نيرو هاي تندرو بسيار زود در منطقۀ سانحه ديده حاضر بودند. يکي از اين گروه جماعت الدعوه است، که ايالات متحدۀ امريکا آنرا در فهرست سازمان هاي دهشت افگن قرار داده است.

بيشتر از همه منطقۀ زيارت و هشت روستاي اطراف آن خساره مند شده اند. در منطقۀ زيارت، که تفريحگاه دوست داشتني بخصوص بريتانيايي ها بشمار ميرود، صد ها ساختمان گلي و خشتي ويران شده اند. مدد رسانان امروز آخرين تلاش هاي شانرا بخرج ميدهند تا افرادي را که زير آوار شده اند، بيرون بکشند.

آلمان 250000 یورو را به قسم عاجل به پاکستان اهدا کرده است

آلمان 250000 یورو را به قسم عاجل به پاکستان اهدا کرده است

در زمين لرزۀ ايکه با قدرت 6،4 درجه ريشتار، صبحدم روز چهارشنبه منطقۀ فقير نشين پاکستان در مرز با افغانستان را تکان داد، صد ها تن ديگر زخمي شده اند، که قسماً در شفاخانه ها تحت معالجه قرار دارند.

اين حادثۀ طبيعي زماني در پاکستان رخ داده است، که اين کشور در مجموع با حوادث غير طبيعي هم بايد دست و پنجه نرم کند. مسأله بر سر بحران مالي است که هم اکنون دولت پاکستان را با خطر ورشکستگي مواجه ساخته است. بدين منظور قرار است يک کنفرانس کمکي براي پاکستان، که درگير بحران شديد اقتصادي است، بتاريخ 17 نومبر در ابوظبي پايتخت امارات متحدۀ عربي داير گردد.

دراین زلزله تا کنون 230 نفرجان باخته اند و 46000نفرخانه های شان را ازدست داده اند

دراین زلزله تا کنون 230 نفرجان باخته اند و 46000نفرخانه های شان را ازدست داده اند

اين تاريخ را فرانک والتر شتاين ماير وزير خارجۀ آلمان، پس از ديدار با شيخ عبدالله وزير خارجۀ امارات متحدۀ عربي در ابوظبي، تعيين کرده است. هردو وزير گفته اند که اين کنفرانس به اصطلاح "حلقۀ دوستان" برنامه هاي مشخصي را براي يک پاکستان دموکراتيک روي دست خواهد گرفت. اما اين "حلقۀ دوستان"، که در پهلوي آلمان، ايالات متحدۀ امريکا، چين، عربستان سعودي و امارات متحدۀ عربي را نيز در بر دارد، کمک هاي مستقيم مالي را در نظر ندارد. اين ديدار در سطح مأموران ارشد حکومت ها صورت خواهد گرفت.

وزير خارجۀ آلمان انتظار دارد که صندوق وجهي بين المللي طي چند روز آينده قرضه هاي عاجل و مورد ضرورت پاکستان را در اختيار حکومت آنکشور قرار بدهد.

مطالب مرتبط

آگهی