خرده دهقانان؛ سرمایه گذاران موثر در صنعت غذایی جهان | آلمان و جهان | DW | 15.06.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خرده دهقانان؛ سرمایه گذاران موثر در صنعت غذایی جهان

شرکت های بزرگ مواد غذایی غالبا بازار را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دست دارند؛ این در حالی است که حکومت ها از نقش خرده دهقانان در بازار مواد غذایی چشمپوشی می کنند.

یاکوب اسکوت، از ادارۀ مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که بیشتر مردم در رابطه با سرمایه گذارها، به شرکت های بزرگ و یا حکومت ها می اندیشند. او که آمر یک پروژۀ این اداره برای تحقیقات روی سرمایه گذاری ها در عرصۀ زراعت است، می گوید: "ولی ما پس از بررسی ارقام دریافتیم که مهمترین سرمایه گذاران در عرصۀ زراعت، خود دهقانان هستند؛ آن خرده دهقانانی که زمین های زراعتی خود را بهتر می سازند، کانال های آبرسانی احداث می کنند، ابزار کار خود را می خرند، در صورت لزوم شاید حیوانی را هم خریداری کنند و یا نهالی را غرس کنند".

اما چنین سرمایه گذاری ها برای انکشاف محلات، به سان قطره آبی است بر روی یک سنگ داغ. به قول آقای اسکوت، انگیزه هایی که علاوتا باعث تشویق این دهقانان برای سرمایه گذاری می شوند، عبارتند از ساختارهای زیربنایی، بازار فروش محصولات و اولتر از همه تأمین حق مالکیت زمین؛ اما این دهقانان از نبود این امکانات رنج می برند.

این در حالی است که ساحات زراعتی روز به روز کمتر می شوند، و سرمایه گذاران خارجی نیز به اراضی زراعتی هر چه بیشتر چشم می دوزند. چنانچه در افریقا این مسأله را می توان مشاهده کرد.

بازار تربار در آتن

بازار تربار در آتن

در سراسر جهان زمین های مردم غصب می شوند، زیرا آنها سند مالکیت ندارند. خرده دهقانان از اراضی خود رانده می شوند؛ و زمین شان از سوی حکومت ها و یا مقامات محلی به سرمایه گذاران بزرگ یا فروخته و یا به اجاره داده می شود. مقامات استدلال می کنند که سرمایه گذاران بزرگ برای بهبود زیرساخت ها و آوردن تکنالوژی پیشرفته به این مناطق می توانند مؤثرتر واقع گردند؛ اما به باور کارشناسان این تصور تا کنون عملی نگردیده است، و در برخی از مناطق زراعت به شیوۀ صد سال پیش همانگونه ادامه دارد.

گفته می شود که سرمایه گذاران بزرگ بیشتر در مناطق دور افتاده و فاقد زیر ساخت ها، که حتی یک سرک قیرریزی شده هم در آن وجود ندارد، در رقابت با حریفان ضعیف خود، یعنی خرده دهقانان به فعالیت آغاز می کنند.

ادارۀ مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد عرصۀ زراعت را در رابطه با تأمین مواد غذایی برای هفت میلیارد جمعیت جهان دقیقاً زیر نظر دارد. یاکوب اسکوت می گوید: "ما باید بتوانیم مواد کافی غذایی برای سراسر جهان تولید کنیم. بازار به مواد غذایی بیشتر و بهتر نیاز دارد. این نیازمندی در بسیاری از مناطق تنها در صورتی برآورده می شود که خرده دهقانان را نیز در این راستا بسیج کنیم".

ادارۀ مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد از حکومت ها می خواهد تا شرایط کار بهتر و سرمایه گذاری را برای خرده دهقانان فراهم سازند تا محصولات بیشتر و بهتر به دست بیاورند.

DW.COM

آگهی