خدمات رفاه عامه، موضوع اساسی کنفرانس اسلامی | آلمان و جهان | DW | 25.03.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خدمات رفاه عامه، موضوع اساسی کنفرانس اسلامی

وزارت داخله آلمان و نمایندگان سه اتحادیه بزرگ مسلمانان در این کشور روی یک جهت گیری جدید کنفرانس اسلامی توافق کردند. موضوعات نخستین کنفرانس اسلامی برنامه خدمات رفاه عامه و مراقبت های روانی از نیازمندان و بیماران است.

توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان در دیدار کنفرانس اسلامی با نمایندگان اتحادیه های اسلامی

توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان در دیدار کنفرانس اسلامی با نمایندگان اتحادیه های اسلامی

توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان و دو نماینده اتحادیه های مسلمانان این کشور بعد از نشست در برابر خبرنگاران ظاهر شدند و از توافق باهمدیگر سخن گفتند. وزیر داخله آلمان توضیح داد که آنها باهم توافق نظر دارند و در این نشست برنامه و ساختار جدیدی برای کنفرانس اسلامی تصویب کرده اند: "کنفرانس اسلامی در آلمان باید زمینه گفتگوی بزرگ با اسلام و برای اسلام در جامعه ما باشد."

در این کنفرانس خبری، باقر البوگا از اتحادیه ترکی - اسلامی و ایمن مزیک رئیس شورای مرکزی مسلمانان در آلمان با رضایتمندی لبخند می زدند.

توماس دیمیزیر افزود که نخستین موضوع مرکزی کنفرانس اسلامی خدمات رفاه عامه برای مسلمانان در آلمان است. دومین موضوع مهم کنفرانس اسلامی مراقبت و پرستاری های روحی در نهادهای دولتی مانند زندان ها، پولیس و اردوی آلمان خواهد بود.

"تمرکز بر کار، نه اظهارات"

باقر البوگا از اتحادیه ترکی - اسلامی در امور دینی تاکید کرد که این اتحادیه اسلامی از ده ها سال به این سو در بخش های رفاه عامه و مراقبت های روحی فعالیت می کند و حالا کنفرانس اسلامی این چانس را می دهد تا با مشارکت دولت به کار ادامه داد.

ایمن مزیک نیز از برنامه جدید تمجید کرد گفت که با این برنامه، مفهوم اسلام در آلمان دیگر در رابطه با عناوینی مانند "مهاجرت، امتحان زبان یا مفاهیمی در رابطه با ادغام به کار نمی رود و از آن سخن گفته نمی شود." در عوض حالا مساله مشارکت مطرح است؛ این نکته مطرح است که "مسلمانان به کشور شان [آلمان] چه می دهند و دولت چه می تواند انجام دهد تا آن ها را به صورت سازنده همراه کند."

نماد کنفرانس اسلامی در آلمان

نماد کنفرانس اسلامی در آلمان

براساس اظهارات وزیر داخله آلمان، کنفرانس اسلامی باید دیگر در آینده خود را بیشتر به کار و کمتر به اظهارات متمرکز سازد. با وجود آن نباید در جهت گیری کنفرانس سیاست زدایی شود.

کنفرانس اسلامی که در سال 2006 تاسیس شد، در گذشته غالباً از جانب اتحادیه های اسلامی قسماً شدیداً مورد انتقاد گرفته است. بارها مواردی پیش آمده است که اتحادیه های اسلامی و نیز اشخاص منفرد از این کنفرانس بیرون شده اند.

از کنفرانس اسلامی قبل از همه انتقاد می شد که وزارت داخله آلمان در زمان هنس پتر فریدریش وزیر داخله پیشین، موضوعات امنیت را قویاً در صدر قرار می داد. به این دلیل دیمیزیر در ماه های گذشته با 9 اتحادیه اسلامی در باره جهت گیری جدید کنفرانس اسلامی مشوره کرد.

آموختن از اتحادیه های مسیحی

وزیر داخله آلمان توضیح داد که در آینده یک هیئت راهنمای متشکل از نمایندگان وزارت داخله، مسئول امور ادغام آلمان فدرال، اتحادیه های اسلامی و نیز نمایندگان اجتماعات به وجود خواهد آمد. این هیئت به نوبه باید یک کمیسیون کاری را انتخاب کند که در آن 20 تا 25 شخص از جمله اشخاص منفرد و نمایندگان اتحادیه های مسیحی باهم مشوره کنند.

این ها باید از تجارب شان از کار مثلاً در مناطق مورد نظر گزارش بدهند.

وزیر داخله آلمان افزود که شاید "مفید باشد که گفتگو میان مسیحیان و مسلمانان مورد تشویق و حمایت قرار گیرد." باوجود این، یک نشست باز کنفرانس اسلامی احتمالاً در خزان برگزار خواهد شد تا دیدگاه های جامعه در آن مورد بحث قرار گیرد.

باقر البوگا و ایمن مزیک تاکید کردند که بهتر است اتحادیه های اسلامی نیز میان خود شان به تبادل نظر بپردازند. در پایان این کنفرانس خبری هردوی آنها همراه با توماس دیمیزیر در برابر کمره های عکاسان لبخند رضایت زدند.

DW.COM

آگهی