خبرنگاران: قانون دسترسی به اطلاعات تصویب شود | افغانستان | DW | 18.09.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

خبرنگاران: قانون دسترسی به اطلاعات تصویب شود

شماری از خبرنگاران افغانستان در اعتراض به تصویب نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات، در برابر پارلمان دست به تجمع اعتراضی زدند. خبرنگاران گفتند که عدم تصویب این قانون منجر به افزایش خشونت علیه آنان و همچنان فساد شده است.

خبر نگاران می گویند به دلیل نبود این قانون با محدودیت های زیادی مواجه هستند و نمی توانند به اسنادی که در تهیه گزارش های تحقیقی و دوسیه های توام با فساد کمک می کنند، دسترسی داشته باشند.

صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها روز چهارشنبه 27 سنبله 1392 در گردهمایی خبرنگاران گفت: «نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران می شود. مقامات به آسانی حاضر به دادن معلومات نیستند و در صورت اصرار، خبرنگاران با خشونت مواجه می شوند.»

خبرنگاران از پارلمان خواستند تا حکومت را برای ارسال این قانون به این نهاد، زیر فشار قرار دهد. آن ها گفتند که دسترسی به اطلاعات، حق شهروندی تمام مردم افغانستان است و نباید مردم از آنچه در اداره های حکومتی واقع می شود، بی خبر باشند.

مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای خبرنگاری تهیه شده و پس از تایید وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه، در حال حاضر در شورای وزیران به سر می برد.

خبرنگاران در افغانستان تا کنون چند بار به خاطر عدم تصویب این قانون دست به اعتراض زده اند.

خبرنگاران در افغانستان تا کنون چند بار به خاطر عدم تصویب این قانون دست به اعتراض زده اند.

هیلی ارشاد، رییس کمیسیون دینی فرهنگی ولسی جرگه، با حضور در جمع خبرنگاران گفت که خواست های قانونی آن ها را پیگیری خواهد کرد. وی افزود: «ما با تمام خبرنگاران همکار می باشیم . من قطع نامه شما را رسما تسلیم می شوم. در این راستا با شما همکاری همه جانبه خواهم نمود.»

دشواری کار خبرنگاران

خبرنگارانی که در این گردهمایی شرکت کرده بودند، از خشونت ها و عدم دسترسی به معلومات شکایت کردند.

گیتی کریمی، یک تن از خبرنگاران گفت: «اگر پارلمان این قانون را تصویب کند، همه خشونت ها در برابر خبرنگاران از بین می رود. هنوز که برای ما جواب مثبت نداده اند اما ما همچنان بر خواست های خود پافشاری می کنیم.»

حمید صدیقی، یک خبر نگار دیگر گفت: با آن که دوسال از تدوین مسوده این قانون می گذرد، اما هنوز تصویب نشده است.

صدیقی بر این باور است که در نبود این قانون خبرنگاران نمی توانند اطلاعات موثق و درست را به دست آورند. او افزود: «زمانی که قانون دسترسی به معلومات نباشد ما نمی توانیم اطلاعاتی که ضرورت است تا مردم از آن ها باخبر شوند را به دست آوریم. اداره های دولتی برای ما اطلاعات نمی دهد.»

خبرنگاران از سازمان ملل متحد نیز خواستند تا برای تصویب این قانون تلاش کند؛ زیرا با تصویب این قانون آزادی بیان نهادینه می شود. گفتنی است که در ماه های اخیر موارد خشونت علیه خبرنگاران در نقاط مختلف این کشور نیز افزایش یافته است.

سازمان های بین المللی مدافع خبرنگاران و همچنان سازمان های بین المللی حقوق بشری، افغانستان را منطقه ای خطرناک برای کارهای رسانه ای و خبرنگاری عنوان کرده اند.

آگهی