خبرنگاران بدون مرز:کدام بهبود اساسي به سود خبرنگاران درجهان به وجود نيامده است | آلمان و جهان | DW | 30.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خبرنگاران بدون مرز:کدام بهبود اساسي به سود خبرنگاران درجهان به وجود نيامده است

هرچند درسال 2008 ميلادي نسبت به سال 2007 ، شمارژورناليستاني که کشته ويا زنداني وربوده شده اند کمتر است، با آنهم کدام بهبود اساسي به سود خبرنگاران درجهان به وجود نيامده است.

تشدید قوانین ضد تروردرکشورهای غربی نیز تاثیرات ناگواری برآزادی مطیوعات گذاشته است

تشدید قوانین ضد تروردرکشورهای غربی نیز تاثیرات ناگواری برآزادی مطیوعات گذاشته است

عراق براي خبرنگاران تا هنوز خطرناک ترين کشور است. با پايان امسال شمار کشته شده هاي نمايندگان رسانه ها به 15 تن رسيده است. ا ين موضوع را "سازمان خبرنگاران بدون مرز" به روز سه شنبه در برلين اظهار داشته است. به خصوص در کشور هاي پاکستان، فليپين و مکسيکو تهيه کردن گزارش ها با به خطرانداختن زندگي همراه است. خانم الکه شيفتر ، مسوول بخش آلماني "خبرنگاران بدون مرز" مي گويد که حالا بايد بانگراني به آنچه که در نوار غزه مي گذرد، نگريست. او در اين مورد علاوه مي کند:

"وضعيت براي روزنامه نگاران در نوار غزه بسيار متشنج است. ما مي دانيم که عده اي از خبرنگاران غربي در نوار غزه هستند. آنان براي ورود به آنجا از فرصت استفاده نمودند، زماني که سربازان اسراييلي به مدت کوتاهي درب مرز را به سوي غزه باز کردند. در غير آن در حال حاضر هيچ نماينده رسانه راهي به نوار غزه ندارد. ما هم مطلع هستيم که خبرنگاران در آنجا خفيفا ً زخمي شده اند. بار ديگر فرستنده اي بمباران شده است، همانند لبنان. اين براي ما دليلي بود که به وزير دفاع اسراييل مراجعه کنيم و عليه چنين اقداماتي سخن بگوييم. اين همه چيزي است که ما حالا در باره وضعيت مي دانيم."

ژورنالیستان وطرفداران حقوق بشر بارها با ابتکارات واکسیونهای سمبولیک برضد آزادی مطبوعات وخبررسانی اعتراض کرده اند

ژورنالیستان وطرفداران حقوق بشر بارها با ابتکارات واکسیونهای سمبولیک برضد آزادی مطبوعات وخبررسانی اعتراض کرده اند

"خبرنگاران بدون مرز" در سال 2008 در مجموع دست کم اسم 60 خبرنگار را ثبت کرده اند که در اثناي کار شان کشته شده اند. بيش از 670 تن از روزنامه نگاران زنداني شده اند. شمار کشته شده ها نسبت به سال گذشته پايين تر است، اما باوجود آن از ديد الکه شيفتر وضعيت بهتر نيست:

"تعداد دستگير شده ها کمتر است، ميزان سانسور کمتر است، آنچه مربوط به موارد گزارش هاي زنده مي شود؛ اما شرايط کار براي خبرنگاران بهبود نيافته است. به طور نمونه از سوماليا ياد کنيم. سوماليا در سال گذشته دومين کشور بسيار خطرناک با شمار بالاي کشته شده هاي روزنامه نگاران بوده است. در اين سال در آنجا دو خبرنگار کشته شده اند. در سوماليا هيچ چيزي بهبود نيافته است، بسياري از رسانه هاي خبري نمايندگي شان را در آنجا مسدود ساخته اند، بسياري از خبرنگاران آنجا را ترک گفته اند. چنين چيزي تنها در آنجا قابل مشاهده نيست، بلکه در بسياري از کشور ها ونيز در عراق؛ دليل پايين بودن کشته شده ها نيز همين ترک گفتن روزنامه نگاران است."

در چين و کوبا ، تعداد بيشتر خبرنگارن زنداني هستند: به تعداد 30 تن در چين و 23 تن در کوبا. از موارد فشار و سرکوبي زياد در حق دارندگان بلوگ ها و استفاده کنندگان انترنيتي نيز ثبت شده است. در آغاز سال 2008، در چين مردي به قتل رسيد که به عنوان "رونامه نگار شهروندان" از طريق ا نترنيت فعاليت مي کرد. در گزارش خبرنگاران بودن مرز آمده که مامورين محلي در آنجا يک متصدي به نام وي وينهو را زماني مورد ضرب و شتم قرار دادند که او يک برخورد ميان تظاهر کنندگان و پليس را فيلم برداري مي کرد.

باو جود آنکه وضعيت روزنامه نگاران در غرب با آن کشور ها قابل مقايسه نيست، اما خانم شيفتر مسوول بخش آلماني روزنامه نگران بدون مرز محدويت هاي آزادي مطبوعات را در آلمان در رابطه با تشديد بخشيدن قوانين جهت مبارزه با ترور مورد انتقاد قرار مي دهد. نماينده بخش فرانسوي سازمان روزنامه نگاران بودن مرز در پاريس اظهار مي دارد که جستجو و بازرسي دفاتر روزنامه نگاران، خانه و منازل خبرنگاران در بسيار از کشور ها در دستور روز قرار دارد، در فرانسه نيز وضع بدين منوال است.

برند گرسلر/ مجید ملک

ویراستار: رسول رحیم

مطالب مرتبط

آگهی