خاور ميانه محراق اصلي بحران ها در آينده | آلمان و جهان | DW | 04.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خاور ميانه محراق اصلي بحران ها در آينده

آنجا که نفت است، در آنجا نيز بحران هاي خونين جهاني رخ مي دهد. نظر به پیش بینی انستيتوت بزرگ آلما ني در زمينۀ مطالعات صلح، خاور ميانه در آينده نيز به محراق اصلي بحران ها در جهان تعلق خواهد بود

یک منبع نفتی در حال آتش سوزی در کویت

یک منبع نفتی در حال آتش سوزی در کویت

آنجا که نفت است، در آنجا نيز بحران هاي خونين جهاني رخ مي دهد. به ا ين دليل دانشمندان ِ پنج انستيتوت بزرگ آلما ني در زمينۀ مطالعات صلح پيش بيني مي نمايند که خاور ميانه در آينده نيز به محراق اصلي بحران ها در جهان تعلق خواهد داشت و آن هم با يک تازگي بسيار خطرناک:

نظر به نگراني اندرياس هاينيمن پژوهش گر در امور صلح در شهر بن، در آينده بحران ها در منطقه با استفاده از سلاح هاي اتمي صورت خواهد گرفت. اسراييل، پاکستان و هند از مدت هاست که در تصاحب بمب هاي هسته اي در زراد خانه هاي شان هستند. گفته مي شود که ايران و عربستان سعودي نيز علاقمند به دست يابي به سلاح هاي هسته اي مي باشند. به قول اندرياس هاينيمن:

"بدون آنکه کدام ميکانيسمي وجود داشته باشد تا به آن وسيله همديگر را متقابلا ً کنترول کنند، و يا با هم در بارۀ کنترول تسليحاتي مذاکره نمايند. و به ا ين اساس حتي در مقايسه با رشد اوضاع از دهۀ سال هاي شصت يک مسابقۀ تسليحاتي بدون کنترول اتفاق خواهد افتد. تنوع بازيگران اضاقي کنوني در اين مسابقات ، اوضاع را خطرناک تر از نزاع هاي شرق و غرب در گذشته مي کند."

تقريبا ً نيمي از مصارف براي تهيه تسليحات در جهان به واشنگتن تعلق مي گيرد، نمایشگاه سلاح در امریکا

تقريبا ً نيمي از مصارف براي تهيه تسليحات در جهان به واشنگتن تعلق مي گيرد، نمایشگاه سلاح در امریکا

اين واقعيت که کرۀ زمين به مکان صلح تبديل نشده است، از آماري مي توان دريافت که

هاينيمن-گرودر و همکاران او پيشکش نموده اند. به اين اساس مبلغ هنگفت پول که در امور تسليحاتي در اين سال در جهان به مصرف مي رسد، تا به حال نظير نداشته است. 1200 ميليارد دالر در بودجۀ دفاعي سربازان، تانک و ديگر وسايل جنگي در نظر گرفته شده است. بعد از زمان هاي مسابقات تسليحاتي در دهه 90 ، اين بزرگتري ريکورد جديد جهاني است. ايالات متحده امريکا در رديف اول قرار دارد. تقريبا ً نيمي از مصارف براي تهيه تسليحات در جهان به واشنگتن تعلق مي گيرد. هاينيمن-گرودر به اين نظر است که اين مصارف از جانب امريکا به صورت بدي در رابطه با خطرات تروريستي سرمايه گذاري شده است. او علاوه مي کند:

"مصارف تسليحات بيش از حد ايالات متحده امريکا به هيچ وجه با تهديد ها در رابطه نيست. و اين يک بي ربطي غير کاملا ً ناموجه است، زيرا وسايل نظامي به هيچ صورت هدفنمد در مبارزه عليه اين تهديد ها نيستند. اين سلاح ها مي توانند اين تهديد ها را محدود سازند، اما نمي توانند از وقوع آنها جلوگيري نمايند."

به اين دليل پژوهش گران در امور صلح اميد شان را به رييس جمهور بعدي ايالات متحده امريکا بسته اند، به خصوص به بارک اوباما نامزد دموکرات ها که طرفدار يک تغيير ممکنه در سياست امنيتي است و نيز براي پذيرش مسووليت اين قدرت جهاني عليه تغيير پر خطر آب و هوا خود را آماده نشان مي دهد.

اسراییل،لبنان، جنگ، خاور میانه، اسلحه

اسراییل،لبنان، جنگ، خاور میانه، اسلحه

از دولت هاي اروپايي نيز اين پژوهش گران توجه و اقدامات عملي هرچه بيشتر را انتظار دارند. يوخيم هيپلر از انستيتوت براي رشد و صلح در دانشگاه دويسبورگ در باره نقش اروپا و امريکا در حل بحران ها و منازعات جهاني مي گويد:

"اين تلاش که همواره از طرف اروپا و ايالات متحده امريکا تمام مشکلات جهاني را در همه جا حل گردد، چيز خنده آوري است، اين به هيچ صورتي ممکن نيست. پس من خيلي راضي خواهم بود، اگر دولت ها از حمايت رژيم هاي ديکتاتور که حقوق بشر را پايمال مي کنند، خود داري ورزند. دراين صورت من بسيار بسيار خوشبخت خواهم بود."

مطالب مرتبط

آگهی