خانم شوان نامزد رياست جمهوري حزب سوسيال دموکرات | آلمان و جهان | DW | 27.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

خانم شوان نامزد رياست جمهوري حزب سوسيال دموکرات

حزب سوسيال دموکرات آلمان خانم پروفيسورگزينه شوان را براي دومين بارنامزد مقام رياست جمهوري دربرابر هورست کوهلررئيس جمهور کنوني آلمان گردانيد.

خانم پروفیسورگزینه شوان با کورت بیک رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان

خانم پروفیسورگزینه شوان با کورت بیک رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان

در بارۀ آنچه که از روز ها به اين طرف گمان زني مي شد، ديروز دو شنبه آشکار شد: حزب سوسيال دموکرات آلمان خانم گزينه شوان را براي دومين بار در انتخابات رياست جمهوري در ماه مي سال 2009 نامزد کرد. خانم شوان در همآيش سراسري فدرال آلمان براي دومين در برابر هورست کوهلر رئيس جمهور کنوني ظاهر خواهد شد. او در چهار سال پيش در برابر همين مجمع در مقابل کوهلر به شکست مواجه شد. شوان تا کنون رئيس دانشگاه اروپا در شهر فرانکفورت است که به زودي زمان کارش در آنجا پايان مي يابد.

نامزدي او در انتخابات رياست جمهوري در حکومت ائتلافي حزب او با اتحاد احزاب دموکرات مسيحي انتقادات و واکنش هاي را از جانب مقابل برانگيخت. خانم شوان از نامزدي دوباره اش احساس رضايت مندي کرده در برابر خبرنگاران گفت:

"من بي اندازه احساس خوشي مي کنم که تصميم گيري روي نامزدي من هم در رياست و هم در هيئت مديره حزبي با توافق همگاني صورت گرفت. اين امر به من حمايت آشکار را براي زمان هاي بعدي مي بخشد."

گزینه شوان ازاینکه یک بار دیگر خود را دربرابرهورست کوهلر نامزد می سازد راضی می باشد

گزینه شوان ازاینکه یک بار دیگر خود را دربرابرهورست کوهلر نامزد می سازد راضی می باشد

خانم شوان از هفته ها به اين سو اين امر را پنهان نمي داشت که براي دومين بار خواهان نامزدي براي رياست جمهوري مي باشد. بعد از تلاش ناموفقانه در سال 2004 ، او بار ديگر در ماه مي سال 2009 در برابر هورست کوهلر ظاهر مي شود. کورت ِبک رهبر حزب سوسيال دموکرات آلمان در اين باره اظهار داشت که اين نامزدي چانس خوبي است براي يک بحث جديد و دوستانۀ عمومي در آلمان؛ او اضافه کرد:

"و براي چنين بحثي ما باورمند استيم و من مثل بسياري افراد ديگر مطمئن هستم که خانم پروفيسور شوان يک نامزد مناسب است."

در اين اظهارات کورت بيک شوق چندان زيادي وجود ندارد. چند ماه پيش او از هورست کوهلر رئيس جمهور فعلي به خاطر کار هايش در اين مقام قدر داني کرد. نامزدي خانم شوان در واقع فشاري بود از جانب اعضاي حزب و عده اي از نمايندگان در پارلمان و نيز ناشي ازيک غور تاکتيکي. زيرا بعد چهار ماه از گذشت انتخابات رياست جمهوري، انتخابات نخست وزيري آغاز مي شود. اما براي تسلي حزب هم ائتلافش اظهار داشت:

کورت بیک همین چندی پیش ازهورست کوهلرستایش کرد ونامزدی شوان را مخالف با کوهلر نمی داند

کورت بیک همین چندی پیش ازهورست کوهلرستایش کرد ونامزدی شوان را مخالف با کوهلر نمی داند

"من مي خواهم روشن کنم که هدف ما مبارزات انتخاباتي عليه رئيس جمهور فعلي نيست که دوباره نامزدي او را ما با احترام مي پذيريم."

رئيس جمهور از جانب همايش سراسري فدرال انتخاب مي گردد که متشکل از نمايندگان در پارلمان و نيز بسياري از نمايندگان که از طرف پارلمان هاي ايالات انتخاب مي گردند. آنچه که مهم است، اين است که خانم شوان بدون آراي حزب سبز ها و حزب چپ در پارلمان، هيچ چانسي براي پيروزي ندارد. به خصوص که انتخاب حزب ليبرال ها کوهلر مي باشد. پيتر مولر نخست وزير ايالت زارلند از حزب دموکرات مسيحي با لحن انتقاد آميزي د راين باره گفت:

"حزب سوسيال دموکرات براي ائتلاف با حزب چپ آمادگي مي گيرد."

دو حزب حکومت ائتلافي مشاجرات شديدي روي مسايل ماليه، سياست خارجي و حقوق بشر داشته اند. اينکه اين دو حزب فقط به دليل نامزدي رياست جمهوري، به حکومت ائتلافي شان پايان دهند، خيلي بعيد به نظر مي آيد.

آگهی