حکومت ايتلافي در پاکستان در حال فروپاشي است | آلمان و جهان | DW | 13.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حکومت ايتلافي در پاکستان در حال فروپاشي است

هفت هفته بعد از تشکيل حکومت ايتلافي در پاکستان، اين حکومت روي مسالۀ برقراري دوبارۀ قاضي هاي که به وسيلۀ پرويز مشرف برکنار شده بودند، در حال فروپاشي است.

نواز شریف و علی زرداری: هفت هقته قبل در حال تشکیل یک حکومت ایتلافی

نواز شریف و علی زرداری: هفت هقته قبل در حال تشکیل یک حکومت ایتلافی

حزب مسلم ليگ به رهبري نواز شريف وزراي خود را از کابينه بيرون مي کشد. امروز نواز شريف در يک کنفرانس مطبوعاتي که با کف زدن طرفدارانش در آنجا بدرقه شد، گفت:

"وزراي ما امروز به با نخست وزير ديدار و از او درخواست کتبي شان را براي خاتمه کارشان در حکومت ايتلافي پيش کش خواهند کرد."

اينکه آيا خروج وزراي شريک ايتلافي، آغاز ِ پايان حکومت تحت رهبري حزب مردم خواهد بود، هنوز روشن نيست؛ زيرا حزب مسلم ليک در حال حاضر تصميم دارد تا به حمايت خود از کار حکومت - اقليت در پارلمان ادامه دهد.

"ما مي خواهيم به عنوان يک حزب به تقويت دموکراسي ادامه دهيم. به اين دليل ما در پارلمان به اين امر توجه خواهيم داشت تا دموکراسي بي ثبات نگردد."

نواز شریف پایان حکومت ایتلافی را با حزب مردم اعلام کرد

نواز شریف پایان حکومت ایتلافی را با حزب مردم اعلام کرد

حزب مسلم ليگ به رهبري نواز شريف و حزب مردم که در راس حکومت قرار دارد، از هفته ها به اين سو در مورد تقرر دوبارۀ 60 قاضي با هم در حال مناقشه هستند. پرويز مشرف رئيس جمهور آن کشور قاضي ها را در ماه نوامبر سال گذشته از کار شان معزول کرد، زماني که او حالت اضطراري را اعلام کرد. در آن زمان دادگاه عالي روي اين مساله غور مي کرد که آيا انتخاب دوبارۀ مورد مناقشۀ مشرف براي يک دوره دوم ماموريتش قانوني بوده است و يا خير. حزب مسلم ليک خواهان دوباره برسرکار آمدن اين قاضي هاست. نواز شريف در برابر خبرنگاران اظهار داشت:

"اگر ما به تصميم ننگين ماه نومبرمشرف تسليم شويم، در آن صورت در پاکستان در سال هاي بعدي دموکراسي زنده نخواهد ماند."

اما حزب مردم جناح بي نظيربوتو، از مبارزۀ مستقيم بر سر قدرت با پرويز مشرف در هراس است و منتظر زمان مساعد مي باشد. حزب مردم مي خواهد که تقرر دوبارۀ قاضي ها را با اصلاحات همه جانبۀ قضايي مرتبط سازد.

آصف علي زرداري شوهر مرحومه بوتو، مرد قدرت مند جديد در حزب مردم، متهم به فساد اداري است، اما از توافقي سود مي برد که خانم وي پيش از بر گشتش از تبعيد با مشرف به آن رسيده بود که بر آن اساس او را از پي گرد قانوني به خاطر فساد اداري مصون مي دارد. حزب مردم از اين نيز ترس دارد که اگر قاضي هاي معزول دوباره به جايگاه هاي شا ن برگردند، مسالۀ فساد اداري آصف علي زرداري را دو باره در دادگاه مطرح خواهد کرد.

سوگواری برای بی نظیر بوتو از طرف طرفدارانش

سوگواری برای بی نظیر بوتو از طرف طرفدارانش

طلعت مسعود جنرال پيشين و يکي از ناظران سياسي چند روز پيش به درستي پيش بيني کرده بود:

"تا زماني که به سياستمداران ما اين امر روشن نباشد که منافع مردم مهم تر از منافع شخصي آنان است، تا آن زمان نيز پاکستان از يک بحران به بحران ديگر خواهد لغزيد."

آگهی