حکومت ايالات متحده امريکا فکرمي کند القاعده دوباره قوي شده است | آلمان و جهان | DW | 12.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حکومت ايالات متحده امريکا فکرمي کند القاعده دوباره قوي شده است

مطابق به يک تحليل حکومت ايالات متحده امريکا ، شبکه هراس افگن القاعده مانند دوران يازدهم سپتمبر دوباره قوي وخطرناک شده است.

هفت هراس افگن القاعده که مورد پیگرد ایالات متحده امریکا قراردارند

هفت هراس افگن القاعده که مورد پیگرد ایالات متحده امریکا قراردارند

درگزارشي که کارشناسان تهيه نموده اند آمده است که : القاعده علي الرغم مورد پيگرد بودن اين سازمان درسطح بين المللي ، خود را تازه متشکل ساخته ودرمناطق قبايلي پاکستان پناهگاه مطمئني يافته است. ازاين روخطر بالقوه براي حمله به اروپا وايالات متحده امريکا افزايش يافته است. اين گزارش ونتيجه گيري اي که پنج صفحه را احتوا مي کند دراختيارسياستمداران امريکايي گذاشته شده وامروزپنجشنبه درکاخ سفيد مورد بحث قرارمي گيرد. مقامات امريکايي درواشنگتن براي اولين باراعتراف نموده اند که مردم امريکا ازجنگ خسته شده اند. يک سخنگوي جورج دبليو بوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا گفته است که " عامل مرکزي " بايد عدم رضايت ازسياست عراق دانسته شود.

مطالب مرتبط

آگهی