حکومت افغانستان در مورد افزايش توليد مواد مخدر هشدار داد | افغانستان | DW | 02.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

حکومت افغانستان در مورد افزايش توليد مواد مخدر هشدار داد

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان مي گويد قيمت ترياک به صورت سرسام آور افزايش يافته است و در صورتي که جامعه جهاني افغانستان را در محو کشتزارهاي کوکنار حمايت نکند، توليد مواد مخدر در سال 2011 افزايش خواهد يافت.

افزایش قیمت تریاک، باعث روی آوردن دهقانان به کشت دوباره کوکنار خواهد شد

افزایش قیمت تریاک، باعث روی آوردن دهقانان به کشت دوباره کوکنار خواهد شد

نگراني اصلي مقامهاي وزارت مبارزه با مواد مخدر بالا رفتن نرخ مواد مخدر در سال 2010 است. سال گذشته به دليل کاهش کشت کوکنار و آفات نباتي، حاصلات کوکنار کاهش و قيمت آن افزايش يافت.

انجنير محمد ابراهيم ازهر، معين بخش مالي و برنامه ريزي وزارت مبارزه با مواد مخدر روز يک شنبه گفت که اين وزارت از افزايش کشت کوکنار در سال آينده نگران است: «حد اقل بيست ولايت افغانستان در سال هاي گذشته عاري از کشت کوکنار شدند. هراس ما اين است که نشود که مردم همين ولايتها يک بار ديگر به کشت کوکنار رجوع کنند».

در گزارشي که در رابطه به کشت و توليد کوکنار در افغانستان در سال 2010 از سوي وزارت مبارزه با مواد مخدر تهيه شده، آمده است که به دليل افزايش قيمت ترياک اين نگراني وجود دارد که در سال جديد بيشتر دهقانان بار ديگر به کشت آن روي آورند. زيرا در حال حاضر دهقانان مي توانند با کشت کوکنار هفت برابر قيمت گندم را به دست آورند.

ازهر مي گويد مي گويد آفات نباتي در سال 2010 سبب شد تا توليد مواد مخدر 48 تا 50 درصد کاهش يابد اما برعکس قيمت آن 190 درصد افزايش يافت.

معين وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: «بلند رفتن نرخ ترياک خود يک خطر و تشويش را براي ما به وجود آورده تا براي جلوگيري از کشت کوکنار در سال آينده اقدامهايي انجام دهيم».

محو کشت کوکنار یکی از ماموریت های مشترک جامعه جهانی و دولت افغانستان بوده است

محو کشت کوکنار یکی از ماموریت های مشترک جامعه جهانی و دولت افغانستان بوده است

با وجود کاهش در توليد مواد مخدر در افغانستان، مقامهاي وزارت مبارزه با مواد مخدر مي گويند در سال 2010 نيز بيشترين ترياک جهان در اين کشور توليد شده است.

در گزارش اين وزارت گفته شده که بيشتر از 85 درصد ترياک جهان در سال 2010 در افغانستان توليد شده و مقدار زميني که در سال 2009 کوکنار کشت شده بود، در سال 2010 نيز ترياک کشته شده بود.

کاهش همکاري جامعه جهاني

مقام هاي وزارت مبارزه با مواد مخدر مي گويند همکاري هاي جامعه جهاني براي کمک به دهقانان به منظور کاهش کشت کوکنار کاهش يافته است.

از هر مي گويد وزارت مبارزه با مواد مخدر حتا اين توانايي را ندارد که براي راه اندازي کمپاين هاي مبارزه با مواد مخدر، به ولايت هاي افغانستان سفر کند.

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان مي گويد تمام موادي که براي تبديل ترياک به هيرويين و ديگر مشتقات آن استفاده مي شود از خارج وارد اين کشور مي شود. وزارت مبارزه با مواد مخدر علاوه مي کند که در حال حاضر اقتصاد و درآمد بيش از يک و نيم ميليون افغان وابسته به توليد مواد مخدر است و بيش از يک ميليون تن در افغانستان معتاد هستند.

گزارشگر: حسين سيرت، کابل ويراستار: عارف فرهمند

DW.COM

آگهی