حکومت افغانستان:″تحرکات مشکوک و ترورهاي هدفمند در قندهار″ | افغانستان | DW | 25.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

حکومت افغانستان:"تحرکات مشکوک و ترورهاي هدفمند در قندهار"

حکومت افغانستان ميگويد که "تحرکات مشکوک" و "ترورهاي هدفمند" در ولايت جنوبي قندهار جريان دارد که نياز به بررسي و مطالعهي "جدي" دارد.

وحید عمر، سخنگوی حامدکرزی رییس جمهور افغانستان

وحید عمر، سخنگوی حامدکرزی رییس جمهور افغانستان

سخنگوي رييس جمهور ميگويد با توجه به رخدادهاي اخير در ولايت قندهار، يک برنامهي امنيتي براي اين ولايت تدوين شده است.

وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور امروز گفت: "در قندهار ما و شما شاهد برخي تحرکات مرموز هستيم به شمول ترورها، و ترورهايي که هدفمندانه ميشود؛ و رييس جمهور امروز در عين حالي که گزارش مسوولين امنيتي را در اين ارتباط شنيد، پلان امنيتياي را که در روشنايي رخدادهاي اخير براي قندهار ساخته شده، آن را هم رييس جمهور ملاحظه کرد".

پيش از اين معمولا ترورها و عملياتها از سوي افراد طالبان و القاعده صورت ميگرفت و در مواردي که مسووليت عملياتها و ترورها را هيچ گروه يا فردي به عهده نميگرفت، مسوولان امنيتي آن را به "دشمنان" افغانستان نسبت ميدادند.

اين که اين ترورها چگونه تحرکات مرموزي اند، وحيد عمر افزود: "مرموز به خاطري ميگوييم که اينها مسايلي هستند که تاهنوز کسي مسووليت نگرفته و به نحوي اجرا ميشود که مامورين دولت و نزديکان مامورين دولت تحت حمله هستند. به اين خاطر هم اين را هدفمند ميگوييم که هدف بيشتر مامورين دولت هستند و کساني که از نزديکان مامورين دولت باشند".

به گفتهي عمر، بعد از ترور عبدالمجيد بابي، رييس اطلاعات و فرهنگ قندهار، دوازده مورد ترور در اين ولايت گزارش شده است.

به گفتهي وي، در آخرين مورد، برادر سناتور ملا محمد، امروز در ولايت قندهار ترور شد. اين درحالي است که قرار است عمليات گستردهاي در ولايت قندهار راه اندازي گردد.

امروز در شوراي امنيت ملي افغانستان موضوعهاي مربوط به ولايت قندهار مورد بحث قرار گرفته است و به گفتهي وحيد عمر، رييس جمهور برعلاوهي اين که از مسوولان امنيتي خواهان بررسي وضعيت قندهار شده، به صورت شخصي نيز حوادث و رخدادهاي قندهار را زير نظر دارد.

در همين حال، سخنگوي رييس جمهور کرزي ميگويد که آنچه در مورد وضعيت امنيتي قندهار و ترورهايي که در اين ولايت انجام ميشود، در شوراي امنيت ملي افغانستان بحث شد، ارتباطي به عملياتي که در اين ولايت راه اندازي ميشود، ندارد.

رييس جمهور در پانزدهم ماه حمل در سفري که به ولايت قندهار داشت، در حضور مردم محل گفت که هيچگونه عملياتي بدون رضايت آنها راه اندازي نميشود.

عمر افزود: "موقف ما اين است که عمليات قندهار زماني بايد آغاز شود که تضمين اين وجود داشته باشد که از به وجود آمدن تلفات ملکي اقدامهاي پيشگيرانهاي شده که تضمين ميکند که تلفات ملکي به وجود نيايد که اين در مقابل تاثيرات منفي خواهد داشت بالاي روند اين عمليات. دوم اين که مردم محلي و مردم قندهار بايد در اعتماد گرفته شوند، اعتماد آنها را اين عمليات به دست بياورد".

اين براي اولين بار نيست که از تحرکات "مرموز و مشکوک" در کشور صحبت ميشود. سال گذشته رييس جمهور کرزي از انتقال مشکوک طالبان توسط هليکوپتر به شمال کشور سخن زده شد، و رييس جمهور از تحقيق در اين رابطه خبر داد، اما هنوز نتيجهي هيچگونه تحقيقي انتشار نيافته است.

از سوي ديگر، عمليات قندهار که قرار است در تابستان سال جاري راه اندازي شود، "پيچيدهترين" عمليات خوانده ميشود. برخي مقامهاي غربي گفته اند مشکل قندهار، پيش از اين که يک مسالهي امنيتي باشد، مسالهاي "سياسي" است.

عارف فرهمند، کابل

ويراستار: ياسر

آگهی