حکومت ائتلافي آلمان ميخواهد به تعداد هزار سرباز به نيرو هايش در افغانستان بيفزايد | آلمان و جهان | DW | 21.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حکومت ائتلافي آلمان ميخواهد به تعداد هزار سرباز به نيرو هايش در افغانستان بيفزايد

فرانک والتر شتاين ماير وزير خارجۀ آلمان در نظر دارد تصميم حکومت دايربرافزايش شمار سربازان آلماني درافغانستان را بروز چهارشنبه به پارلمان آلمان اعلام کند.

انگیلا میرکل صدراعظم آلمان فدرال هنگام گفتگو با یونگ وزیردفاع وشتاین مایر وزیرخارجه درمورد افزایش شمارسربازان درافغانستان

انگیلا میرکل صدراعظم آلمان فدرال هنگام گفتگو با یونگ وزیردفاع وشتاین مایر وزیرخارجه درمورد افزایش شمارسربازان درافغانستان

جناحهاي پارلماني احزاب موتلفه حکومتي آلمان با توسعۀ مأموريت نيروهاي آلمان در افغانستان موافق اند. اين توسعه اکنون در برابر نماينده هاي مردم هم بايد توجيه گردد. يکي از دلايل حکومت آلمان تأمين امنيت در جريان انتخابات رياست جمهوري افغانستان در خزان سال آينده است. حکومت آلمان ميگويد که براي کمک به ارتش افغانستان در تأمين امنيت و رساندن ورقه هاي انتخاباتي در شمال کشور به 500 سرباز اضافي ارتش آلمان نياز است.

يک روزنامۀ چاپ شهر کولن آلمان در شمارۀ امروز خود از قول رئيس اتحاديۀ صنفي ارتش آلمان گزارش داده است که تعداد سربازان آلماني در افغانستان از 3500 به 4500 نفر افزايش مي يابد. اين روزنامه نوشته است که فرانک يوزف يونگ وزير دفاع کشور ميخواهد بروز چهارشنبه افزايش نيرو هاي آلماني را در افغانستان اعلام نمايد. گفته ميشود که به تعداد 4200 سرباز آلماني از خزان امسال بخشي از نيرو هاي آيساف را تحت فرماندهي ناتو تشکيل خواهند داد. 300 سرباز ديگر جزء نيرو هاي احتياطي ميباشند.

ارتش فدرال آلمان درافغانستان چهاروظیفه : کمک، حفاظت ، میانجیگری وهمچنان جنگ را بردوش دارد

ارتش فدرال آلمان درافغانستان چهاروظیفه : کمک، حفاظت ، میانجیگری وهمچنان جنگ را بردوش دارد

تا کنون رقم اعظمي سربازان آلماني در افغانستان 3500 تن تعيين شده بود. علاوه بر آن گفته شده است که رقم نيرو هاي ضد ترور موسوم به "عمليات صلح پايدار" بايد از 1400 به 800 سرباز کاهش داده شود. اين رقم نيرو هاي 260 نفري دريايي را که راه هاي بحري را در شاخ افريقا کنترول ميکنند، دربر دارد. اما تعداد 100 سرباز نيرو هاي خاص کماندوي ارتش آلمان، که در عمليات صلح پايدار در افغانستان آمادۀ اجراي وظيفه ميباشند، از اين امر مستثني اند.

حلقات احزاب ائتلاف در حکومت آلمان افزايش 1000 سرباز ديگر را به نيرو هاي آلماني در افغانستان يک رقم بزرگ و قابل تحقق خوانده اند. گفته ميشود که مأموريت اين نيرو ها اين بار احتمالاً براي يکسال نه، بلکه بخاطر انتخابات پارلماني آلمان تا دسامبر سال آينده تمديد گردد.

ارتش فدرال آلمان درافغانستان چهاروظیفه : کمک، حفاظت ، میانجیگری وهمچنان جنگ را بردوش دارد

ارتش فدرال آلمان درافغانستان چهاروظیفه : کمک، حفاظت ، میانجیگری وهمچنان جنگ را بردوش دارد

درين ميان فرانس يوزف يونگ وزير دفاع آلمان بر افزايش نيرو هاي آلماني در افغانستان تأکيد کرده است. او امروز به راديوي آلمان گفت: از بازسازي افغانستان در عرصۀ ملکي بايد حمايت صورت گيرد. وي افزود که در سال آينده بايد 7500 سرباز افغاني آموزش ببينند، و اين رقم سه برابر بيشتر از سال گذشته است.

وزير دفاع آلمان افزون بر آن، از نيرو هاي واکنش سريع آلماني در شمال افغانستان، که قرار است از ماه جولاي امسال به فعاليت آغاز کنند، دفاع کرد. يونگ همچنان گفت: نيرو هاي واکنش سريع در افغانستان بايد چهار وظيفۀ مختلف را انجام بدهند: کمک، حفاظت، وساطت و همچنان جنگ و مبارزه.

آگهی