حکومت آلمان می خواهد شمار زیاد پناهجویان افغان را اخراج کند | مهاجرت به اروپا | DW | 25.10.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

حکومت آلمان می خواهد شمار زیاد پناهجویان افغان را اخراج کند

به اساس گزارش یک روزنامۀ آلمانی، حکومت آلمان درنظر دارد در آینده شمارزیاد پناهجویان افغان را به کشور شان بازگرداند. این درحالیست که در وضعیت موجود امیدواری برای بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان در آیندۀ نزدیک وجود ندارد.

معلومات کامل در مورد مهاجرت در این صفحه

خبر گزاری آلمانی دی.پی.ای. از قول روزنامۀ "فرانکفورتر الگماینه سایتونگ" (شمارۀ روز یکشنبه ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۵) گزارش داده است که حکومت آلمان اصرار می ورزد رؤسای دولت ها و حکومت های کشور های "مسیر بالقان"، در نشست شان امروز یک شنبه در بروکسل، حرکت قابل توجهی در این زمینه نشان بدهند.

صدارت آلمان فدرال آرزو دارد که در اعلامیۀ نهایی این نشست از کمیسیون اتحادیۀ اروپا تقاضا شود تا با حکومت افغانستان در مورد پذیرفتن پناهجویان افغان که تقاضای پناهندگی شان رد شده است، به توافق برسد. روزنامۀ مذکور این مطلب را از قول حلقات حکومت و اسناد داخلی در رابطه با مذاکرات، نگاشته است. به اساس این اسناد حکومت آلمان نگران است، زیرا در این میان پس از سوریایی ها، افغان ها بیشترین رقم فزایندۀ پناهجویان را تشکیل می دهند.

در واقع اخراج پناهجویان افغان از آلمان از سال ها به این طرف متوقف است، با آنکه تنها تقریباً پنجاه درصد این افغان ها به عنوان پناهنده پذیرفته شده اند.

وزیران داخلۀ ایالت های آلمان می گویند که افغان ها تنها زمانی باید اخراج شوند که دوسیه پناهندگی شان "به صورت جامع و انفرادی" ارزیابی گردد. گفته شده است که پس از سال ۲۰۱۲، در هیچ سالی بیشتر از ۱۰ دوسیۀ پناهجویان افغان به این گونه بررسی و ارزیابی نشده است.

یوآخیم هرمن وزیر داخلۀ ایالت بایرن به روزنامۀ یاد شده از یک مشی سختگیرانه سخن گفت: "نیاز فوری وجود دارد که اخراج پناهجویان رد شدۀ افغان به گونۀ گسترده عملی گردد. ما باید در این زمینه یک علامت واضح از خود نشان بدهیم".

DW.COM

آگهی