حکومت آلمان فدرال کمک به ایالات و نواحی برای ادغام پناهجویان را افزایش می دهد | مهاجرت به اروپا | DW | 09.10.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

حکومت آلمان فدرال کمک به ایالات و نواحی برای ادغام پناهجویان را افزایش می دهد

به گزارش یک روزنامه آلمانی حکومت آلمان می خواهد از ایالات و نواحی در راه ادغام پناهجویان بیشتر حمایت کند و به همین منظور بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بیش از ۱۵ میلیارد یورو برای پوشش هزینه ها پرداخت می کند.

افزون بر این روزنامه آلمانی «زود دویچه سایتونگ» در شماره روز سه شنبه با رجوع به مسوده این قانون می نویسد، ائتلاف بر سر قدرت می خواهد از کنترول ایالات چشم پوشی کند. حکومت آلمان تا به حال کنترول می کرد که آیا پولی را که به ایالات می دهد واقعا برای ادغام پناهجویان هزینه می شود یا نه.  

بر بنیاد گزارش این روزنامه حکومت آلمان فدرال می خواهد این مسوده را روز چهارشنبه تصویب کند.در ادامه گزارش این روزنامه آمده است، ائتلاف بر سر قدرت می خواهد به ایالات و نواحی طی سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، بیش از ۱۵ میلیارد یورو برای تامین هزینه های ادغام پناهجویان واریز کند و این کار براساس یک سیستم جدید انجام خواهد شد.

براین اساس دیگر قرار نیست مانند گذشته هزینه رسیدگی برای هرکدام از پناهجویان دقیقا برآورد شود. بلکه به جای آن قرار است که ایالات به صورت سرجمع یک مبلغ را دریافت کنند.

به این ترتیب حکومت آلمان دیگر کنترول این را در دست ندارد که آیا ایالات و نواحی پول را واقعا برای مخارج مربوط به ادغام پناهجویان هزینه می کنند یا نه.

همزمان ایالات با این نحوه توزیع حدود پنج میلیارد یورو بیشتر از آن چه که تاکنون برآورد شده دریافت می کنند. نواحی از این طریق حدود یک میلیارد یورو بیشتر به دست می آورند.

بر بنیاد این گزارش، قرار است که در سال آینده از ایالات و نواحی مجموعا با ۸.۴ میلیارد یوروی دیگر برای پوشش هزینه های ادغام پناهجویان حمایت شود. 

سپس قرار است که ایالات آلمان از سال ۲۰۲۰ سالانه ۲.۲ میلیارد یوروی اضافی از موجودی مالیات فروش دریافت کنند.

مخارج ادغام فقط بخشی از هزینه هایی است که حکومت فدرال در قبال پناهجویان متحمل می شود. در پلان مالی حکومت آلمان فدرال تا سال ۲۰۲۲ در مجموع ۷۸ میلیارد یورو به این منظور در نظر گرفته شده است.

حکومت آلمان فدرال به طور غیررسمی شمار آوارگان جدید در سال ۲۰۱۸ را ۲۰۰ هزار تن برآورد می کند. گفته می شود که تا سال ۲۰۲۲ شمار آن ها قرار است به ۱۵۰ هزار تن کاهش یابد.

Me, af (epd)

 این تصاویر مربوط به سال ۲۰۱۷ است. 

DW.COM

آگهی