حکومت آلمان: صلح در قفقاز بدون روسيه ممکن نيست | آلمان و جهان | DW | 15.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حکومت آلمان: صلح در قفقاز بدون روسيه ممکن نيست

قرار است خانم انگیلا مرکل، صدراعظم آلمان و ديميتری مدويدف، رئيس جمهور روسيه، امروز جمعه در شهر سوچی، واقع در بحيرۀ سياه باهم ملاقات کنند.

خانم انگیلا مرکل، صدراعظم آلمان و ديميتری مدويدف، رئيس جمهور روسيه

خانم انگیلا مرکل، صدراعظم آلمان و ديميتری مدويدف، رئيس جمهور روسيه

اين ديدار از ماه ها قبل برنامه ريزی شده بود، البته نه برای اينکه سران حکومت های دو کشور در رابطه با بحران حاضر در قفقاز با هم بحث کنند.

اما طوريکه سخنگوی صدراعظم آلمان گفته است، موضوع اصلی صحبت ها را جنگ ميان گرجستان و روسيه تشکيل خواهد داد.

حکومت آلمان از جمله کشور های غربی ميباشد که تا به حال از انتقاد شديد در رابطه با عمليات نظامی مسکو عليه نيروهای گرجی خود داری ورزيده است.

برخلاف، ايالات متحدۀ امريکا و انگلستان، روسيه را با لحن شديد سرزنش کرده اند و خواهان مجازات اين کشور در سطح بين المللی شده اند. آنها در ضمن با صراحت از مسکو خواسته اند تا به حملات نظامی اش "عليه يک حکومت منتخب و مردم بی دفاع" پايان ببخشد.

اما موقف حکومت آلمان در اين ميان چنين نيست. آلمان به اين باور است که صلح د ر منطقۀ قفقاز بدون همکاری با روسيه ممکن نمی باشد. به اين اساس برلين برخورد تند با مسکو را رد ميکند. از طرف ديگر مشکل آلمان، چون سلاح اتومی ندارد، در اين است که از يکسو نياز به مواد سوخت از روسيه دارد و از سوی ديگر به همکاری و تضمين های واشنگتن. بنا ا ً برلين بايد طوری حرکت کند تا نه واشنگتن برنجد و نه مسکو.

آگهی