حمله بر بگرام در آینه مطبوعات کابل | افغانستان | DW | 21.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

حمله بر بگرام در آینه مطبوعات کابل

با اينکه چند روزي بيش به برگزاري جرگه مشورتي صلح نمانده است، دو حمله پي هم انتحاري طالبان درشهرکابل يک بارديگر توجه محافل سياسي ورسانه اي افغانستان را به بغرنج بودن صلح دراين کشور معطوف نموده است

اکثر مطبوعات افغانستان امروز به موضوع طالبان پرداخته بودند

اکثر مطبوعات افغانستان امروز به موضوع طالبان پرداخته بودند

حمله انتحاري گروهي طالبان به ميدان هوايي بگرام به عنوان سرخط مطالب روزنامه هاي چاپ کابل منتشر شده است.

روزنامه غير دولتي 8 صبح سرمقاله اش را به حمله انتحاري دربگرام اختصاص داده ونوشته است« حمله به بگرام پاسخ طالبان به سوال با چه کسي مذاکره کنيم؟».

نويسنده سرمقاله باورمند است که اين حملات طالبان نوع خواستن امتياز بيشتر از جرگه مشورتي صلح که عنقريب داير ميگردد ميباشد. وي انتقاد کرده است که در برابر کشتن غير نظاميان توسط خارجي ها ونيروهاي ارتش وپليس ملي افغانستان دهان هاي زيادي به انتقاد باز ميشوند ولي چرا در برابرکشتار بيرحمانه اي مردم بي دفاع توسط حمله هاي انتحاري طالبان هيج کسي حرفي بيرون نمياورد؟

وي نوشته است که « طالبان اموخته اند که باج دهي خواه مالي، خواه سياسي روش دولت افغانستان است وکافي است که گروهي قدرت نمايي کند وامتياز بگيرد».

نگارنده مطلب مينويسد: « اکنون که عمليات برقندهار، برگزاري جرگه صلح وانتخابات پارلماني درپيش است، طالبان ميتوانند با چنين عملياتي در کليهۀ اين عرصه ها به بهره گيري بپردازند. گسترش فعاليت هاي تخريبي طالبان به مناطقي از شمال کشوردرهمين رابطه قابل تحليل است. طالبان ميدانند که درميدان نظامي دست آوردهاي چشمگيري نخواهند داشت ولي ميتوانند فعاليت هاي نظامي را به عنوان پشتوانه اي براي زد وبند هاي سياسي مورد استفاده قرار دهند واين کار را ميکنند».

روزنامه غيردولتي افغانستان درسرمقاله اش حمله طالبان بر ميدان هوايي بگرام را عملي کردن تهديدهايي مي داند که قبلا اخطار داده بودند.

نويسنده باورمند است که قواي ائتلاف وافغان بايد بدانند که درمصاف با نيروي قرار دارند که با هيج اصول انساني واسلامي برابر نيستند ومرز اهداف انان تا نابودي معارف، مدنيت اسلامي وبالاخره تثبيت قانون جنگل کشيده شده است. به قول وي « انان که از ريختن خون زنان وکودکان بيگناه ابا نمي ورزند چگونه به فيصله هاي جرگه مشورتي صلح احترام خواهند گذاشت؟».

نوسنده مي نگارد: « حمله بر ميدان هوايي بگرام آيا ناشي از توانمندي طالبان ويا کمزوري نيروهاي امنيتي است؟ اين پرسش ها ذهن هر شهروند افغان را مي آزارد سوال هاي که يافتن پاسخ مناسب براي آن مشکل است. از يکسو بارک اوباما اقدام به فرستادن نيروي اضافي به افغانستان کرده واز سوي ديگر حامد کرزي رييس جمهور کماکان از مصالحه با طالبان حرف ميزند درميانه دو سنگ اسياب جنگ ومصالحه هر روز جسم وروح مردم افغانستان آرد ميشود».

روزنامه دولتي انيس نوع حمله طالبان بر ميدان هوايي بگرام را تکنيک جديد ولي نا کام خوانده است.

نويسنده سرمقاله انيس در ادامه مي نويسد: « طالبان ميدانند که با چنين عملياتي موفق به اشغال مراکز مهم نيروهاي امريکايي وافغان نخواهند شد، در صورتيکه برخي از مراکز را اشغال کنند به هيج صورت آنرا نميتوانند براي دراز مدت کنترول نمايند اما اقدام ديروز تبعاتي بالاي نيروي هاي افغان وناتو خواهد گذاشت».

اما روزنامه غيردولتي سروش ملت به جنجال کوچي ها وده نشينان بهسود پرداخته ودرتحليل انتقاد هاي شديد را عليه دولت افغانستان وارد کرده است.

به باور نويسندۀ مطلب هجوم افراد مسلح بنام کوچي در بهسود، دايمرداد وناهور که عمدتا هزاره نشين هستند افکار عمومي را به شدت ملتهب ساخته است.

نويسنده درادامه مي نويسد: « درحاليکه ذهنيت بخش عظيم مردم افغانستان در اعتراض به تجاوزات مسلحانه شبه نظاميان کوچي نما درمناطق بهسود و دايمرداد ولايت ميدان وردک ملتهب بوده وآماده اعتراض گسترده وواکنش عملي نسبت به اين فاجعه غير انساني مي باشد، حملات مسلحانه اي پي درپي مخالفان مسلح دولت، زند گي مردم در کابل را نيز دچار ترس ونگراني نموده ودرکل اين عوامل خطرات جدي را متوجه نظام نموده است. اين رويدادها برجرگه مشورتي صلح، کنفرانس کابل وساير برنامه هاي دولت تاثيرات منفي گذاشته ودرصورت تشديد اين روند ممکن وضعيت رقت بار وجبران نا پذيري برافغانستان مستولي گردد».

حمله برميدان هوايي بگرام تلفاتي ملکي درپي نداشت ولي شمار از مهاجمان کشته شده وچند تن از نيروهاي امريکايي نيز جراحت برداشته اند وهمچنان يک تن از تروريستان دستگير شده است.

امين بهراد، کابل.

ويراستار: مهرنوش انتظاري

مطالب مرتبط

آگهی