حمله انتحاري درميرانشاه وخشونتهاي روبه افزايش درپاکستان | مصاحبه ها | DW | 24.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

حمله انتحاري درميرانشاه وخشونتهاي روبه افزايش درپاکستان

يک مظنون به مليشه هاي اسلامي درشمالغرب پاکستان با يک موترمملوازمواد انفجاري را درحالي که خودرا به موترنظاميان ارتش پاکستان زد، منفجرنمود. مقامات ارتش پاکستان با تاييد اين خبرگفته اند دستکم چهارنفرازنيروهاي دولتي کشته وپنج نفرديگرمجروح گرديدند.

وزيرستان شمالي درماههاي اخيرشاهد شديد ترين وخونين ترين حملات تندروان طالبان پاکستاني وشورشيان قبايلي بوده است.

وزيرستان شمالي درماههاي اخيرشاهد شديد ترين وخونين ترين حملات تندروان طالبان پاکستاني وشورشيان قبايلي بوده است.

يک مقام رسمي ارتش پاکستان گفت : اين حمله درجاده اي درنزديکي ميرانشاه ، شهر مهمي دروزيرستان شمالي درمرزقبايلي نشين ميان افغانستان وپاکستان ،اتفاق افتاده است. يک روزپيش شورشيان قبايلي با شليک چند خمپاره (راکت) بالاي يک پسته اي بازرسي ارتش درميرانشاه دوسربازمجروح ويک بيمارستان را منهدم نمود. وزيرستان شمالي درماههاي اخيرشاهد شديد ترين وخونين ترين حملات تندروان طالبان پاکستاني وشورشيان قبايلي بوده است.

دولت پاکستان درحال حاضردرصدد آنست تا ازرقابتهاي سياسي داخلي گروههاي فعال دراين کشوربکاهد.

به همين لحاظ است که نوازشريف نخست وزيرپيشين اين کشور که درتبعيد بسرمي برد ازطرف دادگاه عالي اين کشور اجازه اي برگشت دريافت نموده است.

تندروان اسلامي وپيکارجويان القاعده که حاميان طالبان پاکستاني مي باشند؛ پس ازحادثه اي خونين اسلام آباد درماه جولاي با حملات انتحاري پي هم بالاي نظاميان پاکستان، اين کشور را زيرفشارقرارداده است.

مطالب مرتبط

آگهی