حمله انتحاري برکاروان نيروهاي امريکايي درکابل سه کشته به جا گذاشت | افغانستان | DW | 29.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

حمله انتحاري برکاروان نيروهاي امريکايي درکابل سه کشته به جا گذاشت

دراثريک حمله انتحاري که هدف آن کاروان نيروهاي امريکايي بوده است امروز پنجشنه درکابل سه نفرجان باخته اند. گفته مي شود درجنوب غرب افغانستان بيش از 30 مظنون به طالب بودن کشته شده اند.

انفجارشدید حفره ای درسرک ایجاد کرد ومحل را ازآهن پاره وشیشه پرکرد

انفجارشدید حفره ای درسرک ایجاد کرد ومحل را ازآهن پاره وشیشه پرکرد

جنبش شورشي طالبان مسووليت انفجار بمب درشهرکابل را که موجب تخريب وسيله نقليه حامل سربازان امريکايي گرديد، امروز بردوش گرفته است.

گفته مي شود که اين حمله درآن ساعت روز اتفاق افتاد که سرکها مزدحم بوده ومردم به صوب کارشان مي رفته اند.دراثراين انفجار درجاده مربوط يک حفره به وجود آمده ، اطراف محل حادثه پرازآهن پاره ها وپارچه هاي شيشه گرديد.

جنرال عليشاه پکتيا وال به خبرنگاران گفته است :" سه تن ازهموطنان ما شهيد شده ودوتن ديگرزخمي گرديده اند".

يک پليس ديگر گفته است که کشته شدگان شامل يک راننده لاري ودو تن جوان مي باشند. ميرخان يک کارگر راهسازي گفته است :" وقت رفت وآمد وبيرباربود، من صداي انفجار شديدي را شنيدم ".

جگرن ديف جانسون ازنيروهاي امريکايي تاييد کرده است اين حمله دو وسيله نقليه را تخريب کرده است. اما چهارسرنشين اين وسايط بسيارصدمه شديد نديده اند. وي افزوده است :" اين چهارنفر زخمهاي جدي نبرداشته اند. هردو وسيله نقليه ازکارافتادند و تخليه گرديدند".

گفته می شود که پس ازحمله آیساف کسی در درون قلعه زنده نماند

گفته می شود که پس ازحمله آیساف کسی در درون قلعه زنده نماند

دراين ميان گفته مي شود که شورشيان طالب درفراه ولايت جنوب غربي افغانستان به روز چهارشنبه متحمل تلفات سنگيني گرديده اند.جلندرشاه بهنام فرمانده نظامي براي غرب افغانستان به خبرنگارفرانس پرس گفته است :" نيروهاي افغان وسربازان ناتو که درآيساف خدمت مي کنند درولسوالي بالا بلوک فراه يک ساختمان را که درآن شورشيان اجتماع نموده بودند، محاصره کردند. درجنگهاي اوليه دوسرباز وسه پليس افغان کشته شدند.بعدتر نيروهاي آيساف اين قلعه را بمباردمان نمودند که دراثر آن 30 تن ازطالبان به شمول قوماندانهاي بلند رتبه آنها کشته شدند. دردرون قلعه کس ديگري باقي نماند".

بنابه اظهار محمد نبي پوپل معاون قوماندان ولايت فراه " کشته شدگان بيشترطالباني بودند که ازولايت هلمند آمده بودند وبرخي آنها طالبهاي پاکستاني بودند که ازولايت همسايه هلمند به ولايت ما نفوذ نموده بودند".

آگهی