حمله اسرائيل برکاروان کشتيهاي امداد رسان به غزه بيزاري وانزجار برانگيخته است | مجله حقوق بشر | DW | 31.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

حمله اسرائيل برکاروان کشتيهاي امداد رسان به غزه بيزاري وانزجار برانگيخته است

به روزدوشنبه نيروهاي نظامي اسرائيل با يک حمله کماندويي برکاروان کشتيهاي امداد رساني به نوارغزه دست کم موجب کشته شدن شانزده انسان شده است.درسرتاسرجهان دربرابراين اقدام اسرائيل با بيزاري وانزجارواکنش نشان داده شده است.

اعتراض علیه اسرائیل دراستانبول به دلیل حمله برکاروان مواد امدادی برای نوارغزه

اعتراض علیه اسرائیل دراستانبول به دلیل حمله برکاروان مواد امدادی برای نوارغزه

راديوي نيروهاي بحري اسرائيل با اظهاراين مطالب کاروان شش کشتي امدادي را بامداد روز دوشنبه مورد حمله قرارداد:

" ماري ماورا- شما نزديک به يک منطقه مورد مخاصمت داخل ميشويد، که تحت محاصره دريايي قرار دارد. منطقه غزه، سواحل منطقه و بندر غزه به روي همه کشتي ها مسدود است."

با اين دستور بامداد امروز دوشنبه ، نيروي بحري اسرائيل، حمله اش را در 80 کيلومتري ساحل نوار غزه، بالاي "ماري ماوره" يکي از بزرگترين کشتي هاي کمک کننده در غزه آغاز کرد. داني آيلون، معاون وزير امور خارجه اسرائيل بعداً گفته است که کاروان متذکره در برابر اين دستور مقاومت کرده است. بالاخره نيروهاي ويژه اسرائيل اين کشتي را متوقف ساختند. گريتا برلين که يکي ازمبتکرين اين کمک ها به نوار غزه است، در برابر ي راديو اسرائيل تعريف ميکند که بعداً در داخل اين کشتي بزرگ چه واقع شد:

" در اين کشتي ترکي در 30 قسمت مختلف کمره هاي را که بصورت مستقيم تصوير ميدهند جابجا شده است. از اين طريق ميتوان ديد که چگونه سربازان اسرائيلي از هواپيما به طرف کشتي فرود ميآيند و ميتوان مشاهده کرد که چگونه اين سربازان بالاي افراد غيرنظامي شليک ميکنند."

تصاويري که از طريق مطبوعات ترکي و بين المللي به نشر رسيدند، سربازان اسرائيلي را نشان ميدهند و مردمي را که مجروح روي کشتي افتاده اند. امروز قبل از ظهر افي بينياهو، سخنگوي نيروي نظامي اسرائيل گفته است که سربازان با مقاوامت روبرو شده اند و برآنها شليک شده است. او بيان داشت:

" براي من مهم است تا بيان دارم که اين تهاجم بعد از چندين بار درخواست صورت گرفت. براي اين کشتي همه پيشنهاد ها صورت گرفت و هيچ نوع ترديدي وجود ندارد و ميتوان مشاهده کرد که اين يک کشتي کمکي و فعالان صلح نبوده است، بلکه بيانگر تحريک هاي خشونت آميزي بود که بر عليه سربازان ما برنامه ريزي شده بود. هدف شان شرمسار ساختن حکومت اسرائيل بود که از خود دفاع ميکند. آنکه برغزه حاکم است، سازمان تروريستي حماس است. اين سازمان از همه امکانات استفاده ميکند تا سلاح را داخل غزه گرداند و ما نبايد برايش چنين امکاني بدهيم".

به اساس امار رسمي که بيرون داده شده است بر اثر حمله نيروي بحري اسرائيل بالاي اين کاروان کشتي هاي کمکي در نوار غزه دست کم 19 نفر جانهاي شان را از دست داده و 26 تن ديگر زخمي شده اند. در بين اين زخمي ها که در شفاخانه هاي اسرائيل انتقال داده شده اند شماري از سربازان و حد اقل 12 تن افراد خارجي که بعض آنها ترکها اند داخل مي باشند. معاون وزير خارجه اسرائيل طي يک کنفرانس مطبوعاتي عاجل مبتکرين ترکي اين کاروان کمکي را مسوول اين همه قربانيان خوانده است:داني ايالون گفته است:

" اسرائيل همه مساعي اش را بخرج داد تا مانع اين کاروان کشتيها شود. ما براي تنظيم کنندگان اين حرکت پيشنهاد کرديم که مواد کمکي را به غزه انتقال دهند و زمانيکه سربازان ما با آرامش خواستند وظيفه خود را انجام دهند، وآنها را بازداشت کنند، با تأسف با مقاوت روبرو شدند. همچنان اين مقاومت خشونت آميز واسلحه درعرشه کشتي قرار داشت . ما براي هريک از افرادي که جان شانرا از دست داده اند متأسف هستيم اما مسووليت آنرا افرادي دارند که سربازان را درکمين قرار دادند وبرآنها حمله کردند».

سازمان حماس که در غزه حاکم است اين حمله اسرائيل را اگر لغت به لغت ترجمه کنيم « رهزنانه» خوانده است و محمود عباس رئيس جمهور اداره خودگردان فلسطين اين حمله نيروي بحري اسرائيل را " قتل عام" خوانده است. به اساس گزارش هاي تأييد نشده گفته ميشود که دربين کساني که دراين حمله شديداً زخمي گرديده اند، رهبرجنبش اسلامي دراسراييل نيز قرار دارد.

زباستين انگلبريشت/ نبيله کريمي الکوزي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی