″حمایت مقامهای افغان از فساد قطع شود″ | افغانستان | DW | 17.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

"حمایت مقامهای افغان از فساد قطع شود"

کنفرانس ملی دریافت شیوههای عملی مبارزه با فساد، با ارایهی پیشنهادهایی، بعد از سه روز به کارش پایان داد.

default

محمد یاسین عثمانی، رییس ادارهی عالی نظارت بر تطبیق مبارزه با فساد، در ختم کار سه روزهی این کنفرانس گفت: "مطالب عمدهای که زیادتر سرش تاکید شده، این است که چطور میتواند فعالیتهای مبارزه با فساد اداری مورد حمایت اجتماعی و سیاسی قرار بگیرد".

حدود 450 تن از مقامهای دولتی، استادان دانشگاهها، اعضای جامعه مدنی و برخی نهادهای خارجی، بعد از بحث سه روزه پیشنهادهایی را مطرح کرده اند که در صورت اجرایی شدن، میتواند به کاهش فساد در کشور کمک نمایند.

همچنان تا کنون اداراتی که برای مبارزه با فساد اداری ایجاد شده اند، فعالیت چشمگیری نداشته اند و باعث کاهش فساد نشده اند.

این کنفرانس نیز به دستور رییس جمهور برگزار شده و بسیاری اشتراک کنندگان آن را مقامهای دولتی تشکیل میدادند.

هرچند نفس برگزاری این کنفرانس، در شرایطی که فشارهای داخلی و خارجی بر حامد کرزی وارد میشود، یک گام مثبت پنداشته میشود؛ اما بسیاری اشتراک کنندگان این کنفرانس را مقامهای تشکیل میدادند که با موترهای لوکس و تعقیبی به آن حضور یافته بودند؛ در صورتی که به گفتهی رییس جمهور، با معاش دولتی مقامها نمیتوانند زندگی تجملی بسازند.

این نکته، انتقاد اصلی آگاهان از این کنفرانس بود، زیرا باور به این است که آنهایی که در فساد دست دارند و به نحوی عامل آن دانسته میشوند، نمیتوانند با فساد مبارزه کنند.

عوامل و راهکارهای مبارزه با فساد در کشور تاجایی روشن بوده، و تطبیق قانون و پیگیری عاملان فساد، بارها از سوی تحلیلگران و رسانهها مطرح شده است، اما در اجرای این امور، جدیتی دیده نشده است.

به همین لحاظ، یاسین عثمانی بر استقلال نهادهای مبارزه با فساد تاکید میکند. عثمانی میگوید: "هر ارگانی که در این رشته کار میکند، باید مورد دخالت بعضی از گروپها، گروهها، اشخاص و مقامها قرار نگیرد و استقلالیت آن باید تامین باشد".

تاکید بر قطع حمایت از فساد اداری توسط برخی از گروههای سیاسی، مقامهای دولتی، و گروههای نفوذی، یکی از پیشنهادهایی این کنفرانس است.

ا

حمد ضیا رفعت، یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس که پیشنهادها را بیان میکرد، گفت: "خاتمه دادن به معافیتهای غیرقانونی عاملان فساد و پیگرد قانونی کسانی که واسطه میشوند".

استقلال قوهی قضاییه و تشکیل بورد عالی تصفیهی املاک عصب شده با اشتراک نمایندگان جامعه مدنی و حمایت دولت از عملکرد آن، دیگر مواردی از پیشنهادهایی اشتراک کنندگان کنفرانس میباشند.

براساس پیشنهادهایی اعضای این کنفرانس، چشم پوشی از اجراآت ناسالم کارکنان، باید جرم شناخته شود.

رفعت گفت: "اصلاح ساختار و افزایش صلاحیتهای ادارهی عالی نظارت، غرض مبارزهی موثر با فساد اداری".

همچنان، شایسته سالاری و حذف موجودیت سارنوالان نظارتی از ادارات و نهادهای دولتی، دیگر مواردی از پیشنهادهایی این کنفرانس بود.

با این وجود، در پیشنهادهای این کنفرانس در مورد اجرایی شدن این مادهها تاکید نشده است و مشکل اصلی نیز در عدم اجرای قوانین و راههای مبارزه با فساد دانسته میشود.

احمد سعیدی، یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس گفت: "وزرا حضور داشتند به نحوی تایید کردند، تعهد سپردند. پروگرامی که ترتیب شده بود، خیلی عالی بود. اما این که عملی میشود، من هنوز باورمند نیستم".

کنفرانس جستجوی راههای مبارزه با فساد درحالی پایان یافت که برخی اشتراک کنندگان انتقاد داشتند که وزیرانی که باید حاضر میبودند، جلسه را ترک کردند.

فرهمند

ویراستار: آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی