حسنی مبارک: ″بيایید تا بجای دشمنی با هم همکاری بکنیم ″ | آلمان و جهان | DW | 01.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حسنی مبارک: "بيایید تا بجای دشمنی با هم همکاری بکنیم "

موضوعات مورد مناقشه در کنفرانس سران کشور های عضو اتحاديۀ افريقا در شرم الشیخ مصر که دیروز آ غاز شد، به اندازۀ کافی وجود دارد. اما طوريکه ديده ميشود به بحران در زيمبابوی توجه بيشتر صورت ميگيرد.

حسنی مبارک، از 26 سال به اين سو رهبری سياسی مصر را در دست گرفته است

حسنی مبارک، از 26 سال به اين سو رهبری سياسی مصر را در دست گرفته است

به طور مثال اودینگاه، رئیس جمهور کینیا در سر آغاز نشست، برای حل بحران در زیمبابوی اعزام سربازان کلاه آبی را به آن کشور پیشنهاد نمود. در عين حال جان پینگ رئیس کمیسیون اتحادیۀ افریقا، وظیفۀ اتحادیۀ افریقا را چنین خلاصه کرد:

"افریقا باید مسوولیت همگانی را به عهده بگیرد، و همه آن چیزی را که در قدرتش دارد، به کار برد تا احزاب در گیر در زیمبابوی را کمک نماید. تا آنها به این ترتیب مشترکا ً در راه منافع علیای کشور شان عمل کنند و بتوانند بر چالش های کنونی فایق آیند."

جملۀ توصیۀ آمیز ِ "مشترکا ً باید عمل کرد"، در نشست شرم الشیخ اکثرا ً تکرار می شد. حتی اشاروز میگیرو معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، همه را به دیالوگ فرا خوانده اظهار داشت:

"این ساعات پر آزمایش برای رهبران منطقه است. دبیر کل سازمان ملل متحد از همه حاضران تقاضا می کند تا از یک راه حل با توافق همگانی حمایت نمایند. فقط یک دیالوگ ِ مورد حمایت از طرف اتحادیۀ افریقا میان احزاب در گیر در زیمبابوی می تواند صلح و امنیت را در کشور به وجود آورد."

آيا افريقا قارۀ ناآرامی ها و زورگويان است؟

آيا افريقا قارۀ ناآرامی ها و زورگويان است؟

با وجود آنکه میگرو انتقاد مستقیم بر موگابی رییس جمهور که در نشست شرکت کرده است، وارد نکرد، اما به روشنی انتخابات ِ روز جمعه گذشته در زیمبابوی را مورد انتقاد قرار داد:

"فضایی که انتخابات 27 ام جون در آن صورت گرفت، برای یک انتخابات عادلانه مناسب نبود، به دلیل خشونت و هراس افگنی که با این انتخابات همراه بود. متاسفانه انتخابات صورت گرفت، باوجود آنکه جامعۀ جهانی و شورای امنیت نگرانی شان را بیان کرده بودند و تقاضا نموده بودند که از آن صرف نظر گردد."

بعد ازتبادل افکار در رابطه با بحران در زیمبابوی و جستجو برای یافتن راه حل برای آن، بخش اعظم سخنرانی ها و گروپ های کاری در نشست به موضوعات اعلام شده در نشست معطوف بودند: یعنی مسالۀ کمبودی آب، مشکل فاضلاب و زراعت. در رابطه با بحران مواد غذایی در سطح جهانی، قارۀ افریقا در صدد یافتن راه حل های فوری برای قلت رو به افزایش آب و زمین های قابل کشت می باشد.

يکجا مردم از بی آبی ميميرند، يکجا از آب زياد

يکجا مردم از بی آبی ميميرند، يکجا از آب زياد

مثل همیشه از وحدت قاره سخن به میان می آمد، به خصوص از جانب حسنی مبارک، میزبان نشست که فقط دوسال کمتر از همتایش روبرت موگابه بر سر قدرت است، يعنی 26 سال. او نيز مانند موگابه برخورد خشن با مخالفان سياسی اش دارد. مبارک در سخنرانی اش گفت:

"زمان چالش های بسیاری را در برابر ما قرار می دهد و همبستگی بیشتری را از ما مطالبه می کند، باید ما به نقطه نظرات مان وحدت بخشیم، تا ما به آن وسیله قادر باشیم با یک صدا از مصالح افریقایی و منافع جمعیت های آن دفاع کنیم."

اما کارشناسان به اين باور اند که همگام شدن رهبران سياسی افريقا برای حل مشکلات بزرگ اين قاره به اين زودی ها ممکن نخواهد بود. دشمنی ها و رقابت ها در بين کشور های عضو اتحاديۀ افريقا به اندازه ای زياد است که جايي برای پيروی از سياست های واقعبينانه نمی گذارد. به اين اساس اميد اينکه بحران سياسی-اقتصادی زيمبابوی با ميانجگيری کشور های همسايه و عضو اتحاديۀ افريقا حل گردد، بسيار زياد نيست.

قرار است تا نشست شرم الشيخ، شام امروز به وقت محلی به پايان برسد.

آگهی