حسابدار آشویتس در محکمه تقاضای عفو کرد | آلمان و جهان | DW | 21.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

حسابدار آشویتس در محکمه تقاضای عفو کرد

70 سال پس از جنگ دوم جهانی، یکی از آخرین عاملین کشتارهای دسته جمعی یهودی ها در آلمان در برابر محکمه قرار گرفت. او که به "حسابدار آشویتس" معروف است، به همدستی خود در ارتکاب جرم اعتراف کرد.

اوسکار گورنینگ، حسابدار آشویتس در محکمه

اوسکار گورنینگ، حسابدار آشویتس در محکمه

اوسکار گورنینگ که عضو "اس اس"، سازمان شبه نظامی ضربتی در زمان حاکمیت نازی ها زیر رهبری آدولف هتلر بود، به مساعدت در 300 هزار مورد قتل متهم است.

او روز سه شنبه در برابر محکمه در شهر لونیبورگ آلمان در حضور قاضیان گفت: «برای من این غیر قابل سوال است که من از نظر اخلاقی در ارتکاب جرم همدست بوده ام. من می خواهم مرا عفو کنید. در مورد تقصیر از نظر قانون جزایی، شما باید تصمیم بگیرید.»

گورنینگ در سال 2005 در چندین مصاحبه با روزنامه های آلمانی درباره زمان فعالیت اش در اردوگاه آشویتس گفت: «من شبی در جنوری سال 1943 برای نخستین بار دیدم که چگونه یهودی ها توسط گاز کشته می شدند. من فریادهای وحشت آور انسان ها را از اتاق های گاز می شنیدم.»

اوسکار گورنینگ در شهر لونیبورگ آلمان محاکمه شد.

اوسکار گورنینگ در شهر لونیبورگ آلمان محاکمه شد

او مدت دو سال از سپتمبر 1942 تا اکتوبر 1944 در آنجا برای شبه نظامیان سازمان "اس اس" نازیها خدمت می کرد. وظیفه او حسابداری پول ها و جمع آوری اشیای با ارزش دستگیرشده ها بود و به همین دلیل از این مرد در رسانه ها به نام "حسابدار آشویتس" نیز یاد می شود. او خودش را در کشتار مسئول نمی داند و در سال 2005 گفت: «من هیچ کسی را نکشته ام.»

اما اوسکار گورنینگ ده سال بعد از این اظهارات، در برابر محاکمه قرار گرفت. این مرد 93 ساله به کمک در دست کم 300 هزار مورد قتل متهم شده است. توماس والتر وکیل مدافعی که در این محاکمه از بیش از 30 مدعی وکالت می کند، قبلاً گفته است که شخص متهم بالاخره محکوم خواهد شد.

او توضیح می دهد: «دلیل امیدواری من در این مورد این است که اتهام خیلی روشن بیان شده است. افزون بر آن اسناد حقوقی به اندازه آشکارا در دست است که هیچ حقوقدان جدی نمی تواند در مورد آنها شک کند که در این محکمه یک حکم صادر می شود.»

دعوا به اسناد و شواهدی محدود می شود که به نام "تدابیر هنگری" یاد می شود. این تدابیر در 16 می تا 11 جولای 1944 اتخاذ شده اند. در مدت این دو ماه، سازمان "اس اس" نازی حدود 425 هزار یهودی را از هنگری یا مجارستان به آشویتس انتقال دادند. حدود 300 هزار یهودی به مجرد رسیدن در آنجا در اتاق های گاز کشته شدند. در مجموع در این مدت 137 قطار ترانسپورتی به این فابریکه آدم کشی نازیها رسیدند. اوسکار گورنینگ در آن زمان در ایستگاه خط قطار نیز مشغول کار بود.

قسمی که در صورت دعوای 85 صفحه ای ذکر شده است، در جمله وظایف این خادم نازی ها یکی هم این بوده که او بکس ها و خریطه های قربانیان را در ایستگاه قطار جمع آوری می کرد «تا به این وسیله نشانه های کشتارهای دسته جمعی برای زندانیان بعدی نابود شوند.»

شماری در پیش روی محکمه از قربانیان رژیم نازی یادآوری کردند

شماری در پیش روی محکمه از قربانیان رژیم نازی یادآوری کردند

گورنینگ پول های موجود در بکس های قربانیان را نیز حساب و جمع آوری می کرد و بعد به سازمان "اس اس" در برلین حواله می کرد. در صورت دعوا ذکر شده است که او با این شغل، از قتل های سیستماتیک توسط رژیم نازی حمایت کرده است.

کریستوف هویبنر، معاون رئیس کمیته بین المللی آشوتیس می گوید که این محاکمه خیلی دیر، «دهه ها سال دیرتر برگزار می شود و متهم مهمترین دهه های عمر خود را با صلح و در آزادی در میان جامعه سپری کرده است.»

گورنینگ در دهم جون سال 1921 به دنیا آمد و 21 ساله بود که در خدمت نازی ها به آشویتس آمد. او حالا پیرمردی است که به زودی 94 ساله می شود. نهادهای قضایی آلمان گورنینگ را 30 سال پیش زیر نظر داشتند، اما پیگری قضیه او در سال 1985 به دلیل کمبودی شواهد متوقف شد.

DW.COM

آگهی