حزب سبزهاي آلمان خواهان شفاف گرديدن موقعيت سربازان آلمان درافغانستان مي باشد | افغانستان | DW | 05.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

حزب سبزهاي آلمان خواهان شفاف گرديدن موقعيت سربازان آلمان درافغانستان مي باشد

وزير دفاع آلمان گفته است که بايد بحث و مشاجره پيرامون خروج سربازان اين کشور از افغانستان پايان يابد. خانم انگيليکا بيير،نماينده ي حزب سبزها درپارلمان اروپا ، سخنان يونگ را " فوق العاده خطر ناک " خوانده است .

انگیلیکا بیر نماینده حزب سبزها درپارلمان اروپا خواهان شفاف شدن موقعیت ارتش فدرال آلمان درافغانستان است

انگیلیکا بیر نماینده حزب سبزها درپارلمان اروپا خواهان شفاف شدن موقعیت ارتش فدرال آلمان درافغانستان است

حضور سربازان آلمان در افغانستان ، به ويژه پس از حوادث اخير، يکي از موضوعات جدي منابع رسمي آلمان ، رسانه هاي اين کشور و افکار عامه آلمان را ساخته است.

اما اينکه مأموريت ارتش آلمان در افغانستان يک مأموريت مهلک و مرگبار است و يا هم اينکه مأموريت و عمليات جنگي است ، خود سواليست.

سربازان آلمان بروي غير نظاميان وازجمله کودکان از روي اشتباه آتش ميگشايند.و سرباز آلماني اي که در افغانستان به قتل رسيده است، ازجانب اتحاديه سربازان آلماني مقتول جنگي خوانده شده است .

جنگ با زبان جنگي آغاز ميابد، اما مشاجره پيرامون استفاده ي از کلمات در روز هاي اخير، گواه بر آنست که تا چه حدافکار عامه و ساسيون اين کشور درمورد سهم سربازان کشور ايشان در عمليات و مأمورت افغانستان، چقدر درترديد اند.افراد خواهان خروج سربازان آلمان از افغانستان در حزب سبز هاي المان روز تا روز بيشتر ميشوند.

یونگ که تازه به افغانستان سفرداشته است خواهان پایان دادن به مباحثات پیرامون بیرون شدن نیروهای آلمانی ازافغانستان می باشد

یونگ که تازه به افغانستان سفرداشته است خواهان پایان دادن به مباحثات پیرامون بیرون شدن نیروهای آلمانی ازافغانستان می باشد

بريگيت کولکمن ازراديو دويچه وله - صداي آلمان ، مصاحبه تلفوني با خانم بير نماينده حزب سبرزهاي آلمان در پارلمان اروپا انجام داده است که اينک متن آن تقديم مي شود:

کولکمن : خانم بير، شما خروج سربازان آلمان از افغانستان را ميخواهيد، آيا حزب شما، حزب سبز ها روي راهبرد خروجي کار ميکنند؟

بير:طبعأ ما روي راهبرد خروجي کار ميکنيم،زيرا در نهايت پس از تصميم کانادايي ها مبني بر بيرون رفتن از افغانستان ، و مباحثات در کشور هالند روي اين مسأله ، اکنون درخواست ما کاملأ درخواستي نيست که ويژه حزب سبز ها باشد، بلکه ما باييست، حقايق را يادآورشويم، مخصوصأ به عنوان يک اروپايي نگاهي به المان بياندازيم ، زيرا آلمان دومين کشوريست که بيشترين شمار سربازان را در افغانستان دارد، و ما ميبينيم که دولت فدرال آلمان ووزير دفاع کنوني "يونگ" ديروزشعاري را برزبان آورد که به مباحثات روي بيرون کشيدن نيروها ازافغانستان پايان داده شود.اين امر مانع عملي شدن تصاميم سياسي يي ميشود که قبلأ در اين رابطه گرفته شده بودند.

ماميخواهيم که آن تصاميم را بارديگر در خاطره ها زنده بسازيم، زيرا قطعنامه ها در اين مورد کاملأ روشن اند.

در قبال حادثه يازدهم سپتامبر 2001 ناتو وضعيت دفاعي را مبتني بر ماده پنجم اعلام نمود، که تا امروز مدار اعتبار است. به اين مفهوم که ما در جنگ هستيم. نخست وزير آنزمان "شرويدر" حمايت کامل و نامحدودي را در اين قبال اعلام نمود. نتيجه هم اکنون اينست که ارتش آلمان در يک جنگ نا متناظر دردوجبهه مصروف اند، يکي در بخش بازسازي و ديگري هم سهم فعال در عمليات جنگي ضد تروريستي " آزادي مدام " .

بنابرين اظهارات "يونگ" را فوق العاده خطرناک ميدانم،زيرا همه ميدانيم که پس از آخرين کنفرانس بين المللي قرار شد که تا سال 2013 باييست مسووليت به ديگران تحويل داده شود، و همچنان ممکن است که بر مسأله بيرون کشيدن سربازان آلمان بارديگر صحبت گردد.اما اينکه يونگ حالا مي گويد " بحث را پايان بدهيد" ، بدان مفهوم است که تا پنج سال ديگر وضعيت تاريک و مخشوش خواهد ماند ، که طبعأ بي مسووليتي سياسيست.

بیر به علت رهبری همه جانبه امریکا درجنگ افغانستان ، جداساختن عملیات آیساف وآزادی پایدار را مشکل می یابد

بیر به علت رهبری همه جانبه امریکا درجنگ افغانستان ، جداساختن عملیات آیساف وآزادی پایدار را مشکل می یابد

کولکمن :شما پيشتر يادآور شديد که آلمان دومين کشوراز نگاه شمار سربازانش در افغانستان است.بنابرين صحبت در مورد خروج اين سربازان خود خطرناک است ،اما برميگرديم بر موقف حزب سبز ها. شما بر فراخوان ناتو مبني بر "وضعيت دفاعي " انگشت ميگذاريد،اما اگر به تاريخ نگاه کنيم، نه سال پيش از امروز وقتيکه "يوشکا فيشر "اين حزب را رهبري مينمود، و"کوزوو" مطرح بود،فيشر حزب را جانب جنگ سوق داد. آيا اکنون درخواست خروج سربازان آلمان از افغانستان توسط حزب شما، تا اندازه ي زير سوال نميرود؟ غير قابل قبول نيست؟

بير:ما نميخواهيم که سربازان ما ازامروز تا فردا افغانستان را ترک بگويند، بلکه خواست ما ، مصلحت مردم غير نظامي افغانستان است،در نظرداشتن مصالح سازمانهاي امداد بشري همچنان ما متوجه آن سربازان وپليساني استيم که حاضر اند درراه افغانستان جان شان را به خطر بياندازند. ما به يک حکومت نياز داريم که مسئوولانه عمل بکند .دراين رابطه حقايقي وجود دارند که اين روزها بازهم تغييرخورده اند. من مي خواهم همه اينها را روشن تر خاطرنشان نمايم :

هرگاه واقعأ اين خبر درست باشد که سربازان آيساف امريکايي در پاکستان مردم غير نظامي را مورد حمله قرار ميدهند، و انها را به قتل ميرسانند، وگزارش اعتراضات طبيعي مردم هم در اين زمينه دقيق و درست باشد، سوال اين مطرح ميشود، که آيساف چه مأموريتي در افغانستان دارد ، و ما سهم خودرا چگونه تعريف و مشخص ميکنيم.ويا اينکه آلمان هواپيما هاي "آواکس Awacs را به مأموريت ميگمارد، که دقيقأ نشان دهنده سهم در برنامه هاي تهاجمي و جنگيست، پس اين سوال مطرح ميشود کهاين هواپيما ه صرفاً درافغانستان به اکتشاف نمي پردازند، بلکه همچنان اهدافي را درپاکستان نشاني مي کنند .

کولکمن :اما خانم بير؛ اين بحث که يک بحت عالمانه ودانشگاهي نيست؟

بير: نخير ، اين کارکردهايست که عملأ در آنجا جريان دارد. امريکاييان جنگي را در برابر مواد مخدر و دهشت افگني رهبري مي کنند ، و هيچگونه ملاحظه ي در مورد مفهوم آيساف ندارند.

کولکمن :اما مجوزعمليات آيساف ، همچنان مجوزعمليات در "اندورينگ فريدم" يا عمليات" آزادي مدام " نيست، بلکه عمليات آنها تفاوت دارد، اينرا بايد از هم جدا کرد؟

بير:اين مجوزها را ديگر نميتوان از هم مجزا دانست،زيرا همه زير رهبري امريکا اند.

بیرمی گوید معلوم نیست که هواپیماهای نوع اواکس تنها درفضای افغانستان اکتشاف می کنند یا اهدافی را درپاکستان نیز نشانی می کنند

بیرمی گوید معلوم نیست که هواپیماهای نوع " اواکس" تنها درفضای افغانستان اکتشاف می کنند یا اهدافی را درپاکستان نیز نشانی می کنند

کولکمن :اما اين مجوزها ،از لحاظ حقوقي از هم جدا اند.

بير:قانوناً در بوندس تاگ يا شوراي فدرال آلمان اين مجوزها از هم مجزا شده اند، اما بوندس تاگ بنابر خواست حکومت نخواست موقيعيت سربازان آلمان در افغانستان را تعريف بکند.

بناءَ ما خواست شفافيت در اين رابطه را داريم، پس از آن ميتوانيم بگوييم که آيا کار را به همين منوال ادامه بدهيم يا خير.و همچنان اروپاييان مکلف اند تا بدانند که ممکن است آنها نيز ناکام گردند وبنابراين بايد نفوذ خود را به سود افغانستان وبه سود تغيير ستراتژي جهت وارد آوردن فشار برامريکا مورد استفاده قرار بدهيم .شايد چنين شانسي درنزديکيها به وجود آيد.

کولکمن :ميخواهم برگردم بر مباحثات درون حزبي سبز ها. اين مباحثات دردناک بودند که تا حدي سبب ايجاد شگاف هم شد ،زيرا مباحثات بدانجا کشانده شد که آياد دراصول آلمان درکوزوو درجنگ شرکت مي کند . وقتي که به مباحثات کنوني نگاه مي کنيم ، آيا به نظرنمي رسد که گذشته ضد جنگي ( پاسيفيستي ) حزب شما تحت تاثير شرکت درحکومت تحت رياست شرويدرمورد انکارقرارگرفته است ؟

بير:ما چيزي براي انکار کردن نداريم . به ويژه نمي توانيم انکار بکنيم که افراد ضدجنگ يا پاسيفيستها نيزباما مي باشند. ما کميسيوني را مأمور نموديم که گزارش نهايي خودرا واضح و روشن مطرح نمايند. خودم يکي از اعضاي آن بودم ، و ما موقف روشني در قبال افغانستان داريم. جنگ از سال 2006 بدينسو ، به ويژه در نواحي جنوبي و شرقي اين کشور دوباره شروع شده است. مسئله اي که اکنون دريد مسئووليت حکومت فدرالي آلمان مي باشد اين است که اوضاع را تحيليل بکند ودرمورد آن صريحاًٌ صحبت بکند.

خواست ما از دولت اينست که به جزييات اين موضوع بپردازد، و در نهايت در مورد واضح صحبت نمايد. ين وضعيت اکنون در شمال هم سرايت نموده و وسعت يافته است. ما بايد روي امکانات خويش بحث نماييم،روي مسووليت هاي مان در قبال زندگي مردم، غير نظاميان وانسانهايي که ما به خاطر آنها مامورگرديده وفرستاده شده ايم ، تا واقعاً بتوانيم به اهداف مان برسيم . و کسي که مثل آقاي "يونگ" اين بحث ها را خاتمه يافته اعلام ميدارد،هم ددربرابر مردم غيرنظامي افغانستان ، هم دربرابر سربازان وپليسان وهم دربرابرسازمانهاي امدادي برخورد سهل انگارانه مي داشته باشد. چنين است مشکل ما وازهمين رو ماخواهان شفافيت مي باشيم .

برگردان :نادیه فضل

آگهی