حدود نیمی از مهاجرین درآلمان دچار ضربه روانی شده اند | مهاجرت به اروپا | DW | 14.03.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

حدود نیمی از مهاجرین درآلمان دچار ضربه روانی شده اند

براساس تحقیقات یک جامعه شناس و روانکاو آلمانی، حدود نیمی از مهاجرین در آلمان، نشانه های ضربه های روانی (تروما) از خود نشان می دهند. او به این دلیل خواهان آموزش های ویژه در باره این مشکل روانی برای مهاجرین است.

از دید مارک اسپیتسوگ فون بریزنسکی، جامعه شناس و روانکاو آلمانی در برلین حدود نیمی از مهاجرین درآلمان از ضربه روانی (تروما) رنج می برند. این بیماری از طریق ناآرامی های روانی، حرکات غیر معمول، بی علاقگی تا نمایان شدن خشم و خشونت یا افسردگی ها آشکار می شوند.

این کارشناس می گوید فقط معلمان کورس های ادغام و زبان در برابر چنین مشکلات روانی آمادگی دارند و می توانند در مواقع لزوم در برابر آنها واکنش مناسب نشان دهند.

او می افزاید که اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی تا کنون فقط کورس های آموزشی محدودی را برای موارد حساس تروما تمویل می کند. افزون برآن  فقط شمار کمی متخصصان در این ساحه وجود دارند و متاسفانه تجارب با ضربه روانی به زمینه های آموزشی معلمان، کارشناسان تربیتی یا  رواشناسان تعلق دارد.

فون بریزنسکی تاکید کرد که در این زمینه باید امکانات و تقاضا های آموزشی بیشتر در دانشگاه ها فراهم شود. فهم این نکته مهم است که پناهجویان چه سفر خطرناکی را پشت سرگذاشته اند و از خشونت ها و جنگ از کشور های شان فرار کرده اند.

Deutschland Arts against Trauma in Köln (Hassan Deveci)

هنرعلیه ضربه روانی (آموزش در میان کودکان مهاجر در شهر کلن)

این جامعه شناس و روانکاو توضیح داد: "آنها همه ترس از مرگ و زیان های بزرگ را در وطن شان با خویشاوندان شان تجربه کرده اند و افزون برآن موقعیت نامطمئن اقامت شان در آلمان، برای شان یک اضطراب اضافی است. بعضی از آنها می توانند خود را از ضربه این تجارب دردناک نجات دهند، اما شمار دیگر آنها نمی توانند در برابر انبوهی از خاطره های تلخ مقاومت کنند."

فون بریزنسکی گفت که چنین نشانه های روانی ممکن است بعد نمایان شوند. به این دلیل ضروری است به این انسان ها ثبات روحی بخشید ونیرو های خوددرمانی را در آنها تقویت کرد.

این مشاور امور روانی تاکید کرد، برای این که چنین واکنش های ضربه روانی پیش نیاید، باید درس های ادغام برای آن ها به عنوان یک عامل تسکین دهنده روحی تاثیر گذار باشد.

او تاکید کرد که هدف آموزش باید یادگیری زبان آلمانی با باریکی های آن نیز باشد: "هرکورسی و هر پرستاری ای بالاخره به آخر می رسد. سپس باید این انسان ها به تنهایی در جامعه رد پا باز کنند و مشکل شان را حل کنند."

epd/hm