1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

حجاب اجباری

در شماری از کشورهای اسلامی پوشیدن حجاب اجباری است، هرچند نوعیت حجاب اسلامی در کشورها متفاوت است. از جمله حکومت جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در افغانستان اشکال بسیار سختگیرانه حجاب را بر مردم تحمیل می‌کنند.