حبس های طویل و انجماد دارایی متهمان در افتضاح کابل بانک | افغانستان | DW | 11.11.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

حبس های طویل و انجماد دارایی متهمان در افتضاح کابل بانک

محکمه استیناف کابل دو مسئول پیشین کابل بانک پیشین را به حبس محکوم کرد و سرمایه های چندین شرکت را که از این بانک قرضه گرفته اند، منجمد ساخت. محکمه اعلام کرد که متضرر شده های این فیصله می توانند تمیزخواهی کنند.

خلیل الله فروزی و شیرخان فرنود، مسئولان کابل بانک پیشین هر یک به ده سال حبس محکوم شدند. براساس حکم محکمه استیناف، شیرخان فرنود به ده سال حبس و پرداخت بیش از 237 میلیون دالر محکوم شد. خیل الله فروزی نیز به ده سال زندان و پرداخت بیش از 196 میلیون دالر محکوم شد.

براساس حکم محکمه اسیناف دارایی هایی محمود کرزی برادر رئیس جمهور پیشین افغانستان و حصین فهیم برادر مارشال قسیم فهیم معاون پیشین رییس جمهور منجمد شدند.

Afghanistan Kabul Bank Gericht Sher Khan Farnoud

شیرخان فرنود

9 تن از کارمندان پیشین کابل بانک نیز به حبس کوتاه مدت محکوم شدند. از جمله حدود 70 تن که در قضیه کابل بانک متهم هستند، 7 تن آن ها توسط پولیس بازداشت شده است.

کارمندان کابل بانک در جریان محکمه گفتند که آن ها صلاحیت تصمیمگیری در بانک را نداشتند. این کارمندان بیشتر ماموران بخش نظارت کابل بانک بودند و شیرخان فرنود نیز گفت که این افراد صلاحیت نداشتند و از نگاه تصمیم گیری در درجه چهارم و پنجم قرار داشتند.

Afghanistan Kabul Bank Gericht Khalilullah Ferozi

خلیل الله فروزی

خلیل الله فروزی فیصله این محکمه را نپذیرفت. او گفت که این محکمه «دیکته شده و قومی» است و عدالت در آن مد نظر گرفته نشده است. اما شیرخان فرنود مسئول دیگر کابل بانک پیشین در مورد فیصله بانک اظهار نظری نکرد.

حاجی محمد طاهر ظهیر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، اخترگل، ملک جان و محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا ستیل، محمود کرزی، عبدالحصین فهیم، ظاهر گروپ، گاز گروپ، شرکت ها و افرادی اند که سرمایه آن ها براساس حکم محکمه منجمد شد. در حکم آمده بود که این شرکت ها و افراد در بحران کابل بانک سهم داشته اند.

Mahmood Karzai Afghanistan

محمود کرزی

رئیس جمهور غنی در دومین روز کارش فرمان داد تا دوسیه کابل بانک مجدداً بررسی شود و پول های آن مسترد گردد. رئیس جمهور افغانستان 45 روز وقت داده است تا به قضیه کابل بانک که بزرگترین فساد مالی افغانستان است، رسیدگی شود.

در چهل و دومین روز فرمان رئیس جمهور غنی محکمه استیناف فیصله اش را در مورد این بانک اعلام کرد. محکمه کابل بانک به صورت علنی برگزار شد و دو روز دوام کرد.

رئیس جمهور غنی تلاش دارد تا در کنفرانس لندن به جهان نشان دهد که در مورد فساد اداری جدی است. رسیدگی به قضیه کابل بانک یکی از آزمون هایی است که می تواند به موفقیت حکومت جدید افغانستان در مبارزه با فساد بیفزاید.

DW.COM