حاميان بين المللي افغانستان با دهها مليون دالر از انتخابات پارلماني اين کشور حمايت مي کنند | مجله حقوق بشر | DW | 11.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

حاميان بين المللي افغانستان با دهها مليون دالر از انتخابات پارلماني اين کشور حمايت مي کنند

به روزسه شنبه اعلام شد که حاميان بين المللي افغانستان با دهها مليون دالرازانتخابات پارلماني اين کشورکه قرار است درماه سپتمبر برگزارشود حمايت مي کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که مشکل اولین که عبارت ازپول بود حل شده است

فضل احمد معنوی رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که مشکل اولین که عبارت ازپول بود حل شده است

اصولاً راي گيري مي بايست درهمين ماه صورت مي گرفت، اما بنابر کسب شدت شورشگري طالبان ، فقدان بودجه براي مصارف انتخابات وبيم جامعه جهاني ازاينکه چنين انتخاباتي روند دموکراتيک را در افغانستان تضعيف نکند، به تاخير افتاد.

ستيفان دي ميستورا نماينده خاص ملل متحد براي افغانستان به فضل احمد معنوي رئيس جديد کمسيون مستقل انتخابات افغانستان علامت داده است که جامعه بين المللي حاضر است از راي گيري براي انتخاب نمايندگان پارلمان افغانستان حمايت مالي کند.

معنوي درمراسمي جهت امضاي اين توافق به خبرنگاران گفته است که « نخستين مشکل ما که عبارت ازپول بود، حال شده است». او افزوده است: « امنيت هنوزهم يک مشکل است، اما مسرورم ازاينکه مي گويم مذاکرات جريان دارد. من اميدوارم همانطوري که مشکل مالي حل شد، اين مشکل هم حل شود».

رقم خاصي که براي هزينه انتخابات پيش بيني شده است، افشا نشده است. اما ذکريا بارکزي مقام ارشد کمسيون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که« انتظارمي رود اين راي گيري 149 مليون دالرتمام شود وملل متحد بيش از40 مليون دالرکمبود براي اين منظور را فراهم خواهد ساخت».

معنوي گفته است که نيروهاي کمک به حفظ امنيت درافغانستان يا آيساف، امنيت راي گيري اي را که قراراست در 18 ام ماه سپتمبر برگزار شود بردوش خواهد گرفت.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل شامل آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی